แผนที่ภูมิศาสตร์และการเดินทาง
ระยะทางไม่เกิน 10 กม. ระยะทาง 10 - 30 กม. ระยะทาง 30 - 50 กม. ระยะทางเกินกว่า 50 กม .

ชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอระยะทาง(กม.)ดูแผนที่
20030001 โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า เขาไม้แก้วบางละมุง23
20030002 โรงเรียนบ้านภูไทร เขาไม้แก้วบางละมุง28
20030003 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้วบางละมุง10
20030004 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ หนองปรือบางละมุง18
20030005 โรงเรียนบ้านโรงหีบ ตะเคียนเตี้ยบางละมุง19
20030006 โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ตะเคียนเตี้ยบางละมุง3500
20030007 โรงเรียนบ้านนาวัง ตะเคียนเตี้ยบางละมุง10
20030008 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ตะเคียนเตี้ยบางละมุง7.9
20030009 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต ตะเคียนเตี้ยบางละมุง30
20030010 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง บางละมุงบางละมุง3.2
20030011 โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม บางละมุงบางละมุง5
20030012 โรงเรียนบ้านบางละมุง บางละมุงบางละมุง0.5
20030013 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด บางละมุงบางละมุง1
20030014 โรงเรียนวัดโป่ง โป่งบางละมุง20
20030015 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โป่งบางละมุง11
20030016 โรงเรียนบ้านมาบประชัน โป่งบางละมุง17
20030017 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ หนองปรือบางละมุง14
20030018 โรงเรียนวัดสุทธาวาส หนองปรือบางละมุง13
20030019 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน หนองปรือบางละมุง15
20030020 โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง หนองปรือบางละมุง20
20030021 โรงเรียนบ้านทุ่งกลม หนองปรือบางละมุง19
20030022 โรงเรียนบ้านสันติคาม หนองปลาไหลบางละมุง14
20030023 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ หนองปลาไหลบางละมุง8
20030024 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย หนองปลาไหลบางละมุง10
20030025 โรงเรียนห้วยใหญ่ ห้วยใหญ่บางละมุง28
20030026 โรงเรียนบ้านนอก ห้วยใหญ่บางละมุง30
20030027 โรงเรียนบ้านทุ่งคา ห้วยใหญ่บางละมุง25
20030028 โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง ห้วยใหญ่บางละมุง35
20030029 โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน ห้วยใหญ่บางละมุง34
20030031 โรงเรียนบ้านชากนอก ห้วยใหญ่บางละมุง22
20030032 โรงเรียนบ้านบึง ห้วยใหญ่บางละมุง25
20030033 โรงเรียนบ้านหุบบอน เขาคันทรงศรีราชา31
20030034 โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ เขาคันทรงศรีราชา40
20030035 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง เขาคันทรงศรีราชา37.3
20030036 โรงเรียนบ้านระเวิง เขาคันทรงศรีราชา80
20030037 โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก เขาคันทรงศรีราชา25
20030038 โรงเรียนบ้านชากยายจีน ทุ่งสุขลาศรีราชา5
20030039 โรงเรียนวัดมโนรม ทุ่งสุขลาศรีราชา8.2
20030040 โรงเรียนวัดแหลมฉบัง ทุ่งสุขลาศรีราชา11
20030041 โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม ทุ่งสุขลาศรีราชา11
20030042 โรงเรียนวัดบ้านนา ทุ่งสุขลาศรีราชา3
20030044 โรงเรียนบ้านบ่อวิน บ่อวินศรีราชา21
20030045 โรงเรียนบ้านเขาหิน บ่อวินศรีราชา40
20030046 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา บางพระศรีราชา22
20030047 โรงเรียนบ้านห้วยกรุ บางพระศรีราชา27
20030048 โรงเรียนวัดตโปทาราม บางพระศรีราชา25
20030049 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม บางพระศรีราชา23
20030050 โรงเรียนวัดเขาฉลาก บางพระศรีราชา19
20030051 โรงเรียนบ้านทางตรง บางพระศรีราชา28
20030052 โรงเรียนวัดอัมพวัน บึงศรีราชา7.3
20030053 โรงเรียนวัดหนองคล้า บึงศรีราชา8
20030054 โรงเรียนบ้านวังค้อ บึงศรีราชา19
20030055 โรงเรียนบ้านหนองปรือ บึงศรีราชา17
20030056 โรงเรียนบ้านบึง บึงศรีราชา14
20030057 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ บึงศรีราชา20
20030058 โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ บึงศรีราชา12
20030059 โรงเรียนวัดพระประทานพร สุรศักดิ์ศรีราชา13
20030060 โรงเรียนวัดนาพร้าว สุรศักดิ์ศรีราชา21
20030061 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส สุรศักดิ์ศรีราชา20.7
20030062 โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม สุรศักดิ์ศรีราชา20
20030063 โรงเรียนวัดวังหิน สุรศักดิ์ศรีราชา19
20030065 โรงเรียนบ้านเขาดิน หนองขามศรีราชา22
20030066 โรงเรียนบ้านโค้งดารา หนองขามศรีราชา35
20030067 โรงเรียนบ้านเขาตะแบก หนองขามศรีราชา20
20030068 โรงเรียนบ้านเนินตอง หนองขามศรีราชา18
20030070 โรงเรียนวัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) หนองขามศรีราชา13
20030072 โรงเรียนบ้านหินวง นาจอมเทียนสัตหีบ30
20030073 โรงเรียนวัดหนองจับเต่า นาจอมเทียนสัตหีบ55
20030074 โรงเรียนบ้านอำเภอ นาจอมเทียนสัตหีบ28.1
20030075 โรงเรียนวัดนาจอมเทียน นาจอมเทียนสัตหีบ27
20030076 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ บางเสร่สัตหีบ33.5
20030077 โรงเรียนเกล็ดแก้ว บางเสร่สัตหีบ40
20030078 โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ บางเสร่สัตหีบ40
20030079 โรงเรียนจุกเสม็ด สัตหีบสัตหีบ50
20030080 โรงเรียนบ้านขลอด พลูตาหลวงสัตหีบ45
20030081 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี พลูตาหลวงสัตหีบ41.1
20030082 โรงเรียนบ้านกม.ห้า พลูตาหลวงสัตหีบ55
20030084 โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน สัตหีบสัตหีบ51
20030085 โรงเรียนบ้านสัตหีบ สัตหีบสัตหีบ54.5
20030086 โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ สัตหีบสัตหีบ54
20030087 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร แสมสารสัตหีบ80
ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Version.2022.1.KAOPUNHOT