จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด7,96429,6047,076-44,644
ผอม1,1922,242288-3,722
ค่อนข้างผอม7082,213518-3,439
สมส่วน4,90918,6264,938-28,473
ท้วม2781,669460-2,407
เริ่มอ้วน3752,818515-3,708
อ้วน4992,027345-2,871
ค่านอกเกณฑ์3910-22
อายุนอกเกณฑ์--2-2

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนทั้งหมด48144--192
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2ผอม616--22
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2ค่อนข้างผอม214--16
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2สมส่วน3785--122
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2ท้วม-4--4
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2เริ่มอ้วน112--13
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2อ้วน213--15
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2ค่านอกเกณฑ์-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนทั้งหมด87174--261
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2ผอม-9--9
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2ค่อนข้างผอม111--12
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2สมส่วน33125--158
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2ท้วม38--11
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2เริ่มอ้วน211--13
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2อ้วน4810--58
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2ค่านอกเกณฑ์-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนทั้งหมด98374239-711
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2ผอม7197-33
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2ค่อนข้างผอม72613-46
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2สมส่วน68240177-485
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2ท้วม72611-44
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2เริ่มอ้วน33318-54
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2อ้วน63013-49
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2ค่านอกเกณฑ์-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3นักเรียนทั้งหมด141728292-1,161
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3ผอม227014-106
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3ค่อนข้างผอม167026-112
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3สมส่วน90466202-758
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3ท้วม43617-57
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3เริ่มอ้วน74815-70
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3อ้วน23815-55
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3ค่านอกเกณฑ์--2-2
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์--1-1
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด94199--293
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1ผอม2614--40
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1ค่อนข้างผอม615--21
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1สมส่วน51132--183
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1ท้วม18--9
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1เริ่มอ้วน618--24
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1อ้วน412--16
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1ค่านอกเกณฑ์-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด182592--774
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1ผอม2041--61
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1ค่อนข้างผอม1634--50
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1สมส่วน123363--486
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1ท้วม733--40
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1เริ่มอ้วน662--68
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1อ้วน1058--68
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1ค่านอกเกณฑ์-1--1
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด83197--280
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1ผอม76--13
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1ค่อนข้างผอม810--18
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1สมส่วน58137--195
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1ท้วม18--9
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1เริ่มอ้วน623--29
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1อ้วน313--16
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1ค่านอกเกณฑ์-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด37128--165
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1ผอม39--12
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1ค่อนข้างผอม812--20
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1สมส่วน2485--109
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1ท้วม-5--5
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1เริ่มอ้วน212--14
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1อ้วน-5--5
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1ค่านอกเกณฑ์-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนทั้งหมด321802247-1,370
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2ผอม85875-177
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2ค่อนข้างผอม256216-103
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2สมส่วน168491170-829
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2ท้วม24920-71
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2เริ่มอ้วน196924-112
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2อ้วน224412-78
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2ค่านอกเกณฑ์-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด161593375-1,129
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ผอม194011-70
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ค่อนข้างผอม173727-81
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1สมส่วน109380276-765
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ท้วม44416-64
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1เริ่มอ้วน64423-73
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1อ้วน64822-76
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ค่านอกเกณฑ์-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด121240175-536
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1ผอม8117-26
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1ค่อนข้างผอม101618-44
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1สมส่วน85154113-352
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1ท้วม41311-28
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1เริ่มอ้วน62210-38
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1อ้วน82415-47
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1ค่านอกเกณฑ์--1-1
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด38126--164
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ผอม37--10
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ค่อนข้างผอม48--12
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1สมส่วน2576--101
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ท้วม17--8
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1เริ่มอ้วน114--15
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1อ้วน414--18
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ค่านอกเกณฑ์-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด85237250-572
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1ผอม7217-35
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1ค่อนข้างผอม62324-53
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1สมส่วน40157174-371
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1ท้วม41117-32
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1เริ่มอ้วน91013-32
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1อ้วน181514-47
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1ค่านอกเกณฑ์1-1-2
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนทั้งหมด110366259-735
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2ผอม8128-28
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2ค่อนข้างผอม4820-32
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2สมส่วน66275187-528
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2ท้วม61912-37
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2เริ่มอ้วน113020-61
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2อ้วน152211-48
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2ค่านอกเกณฑ์--1-1
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2นักเรียนทั้งหมด78140--218
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2ผอม314--35
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2ค่อนข้างผอม82--10
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2สมส่วน36128--164
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2ท้วม24--6
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2เริ่มอ้วน12--3
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2อ้วน-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2ค่านอกเกณฑ์-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนทั้งหมด51161--212
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3ผอม712--19
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3ค่อนข้างผอม99--18
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3สมส่วน3098--128
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3ท้วม-10--10
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3เริ่มอ้วน415--19
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3อ้วน117--18
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3ค่านอกเกณฑ์-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนทั้งหมด83365--448
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3ผอม928--37
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3ค่อนข้างผอม624--30
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3สมส่วน56234--290
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3ท้วม622--28
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3เริ่มอ้วน438--42
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3อ้วน219--21
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3ค่านอกเกณฑ์-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนทั้งหมด1791,530709-2,418
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3ผอม3711042-189
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3ค่อนข้างผอม1610466-186
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3สมส่วน94991487-1,572
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3ท้วม79243-142
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3เริ่มอ้วน613644-186
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3อ้วน199226-137
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3ค่านอกเกณฑ์-51-6
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนทั้งหมด1801,207612-1,999
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3ผอม196842-129
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3ค่อนข้างผอม229645-163
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3สมส่วน125794412-1,331
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3ท้วม27143-116
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3เริ่มอ้วน810745-160
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3อ้วน47124-99
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3ค่านอกเกณฑ์-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์--1-1
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนทั้งหมด70179--249
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3ผอม1214--26
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3ค่อนข้างผอม610--16
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3สมส่วน44109--153
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3ท้วม27--9
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3เริ่มอ้วน324--27
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3อ้วน315--18
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3ค่านอกเกณฑ์-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนทั้งหมด70293--363
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3ผอม120--21
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3ค่อนข้างผอม528--33
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3สมส่วน52192--244
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3ท้วม416--20
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3เริ่มอ้วน124--25
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3อ้วน713--20
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3ค่านอกเกณฑ์-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด98247--345
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1ผอม326--29
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1ค่อนข้างผอม222--24
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1สมส่วน84142--226
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1ท้วม511--16
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1เริ่มอ้วน429--33
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1อ้วน-17--17
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1ค่านอกเกณฑ์-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด76384187-647
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1ผอม7319-47
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1ค่อนข้างผอม63910-55
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1สมส่วน54234136-424
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1ท้วม4179-30
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1เริ่มอ้วน24112-55
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1อ้วน32211-36
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1ค่านอกเกณฑ์-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนทั้งหมด129433324-886
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2ผอม142214-50
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2ค่อนข้างผอม152533-73
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2สมส่วน77298221-596
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2ท้วม42217-43
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2เริ่มอ้วน93225-66
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2อ้วน93314-56
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2ค่านอกเกณฑ์11--2
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4นักเรียนทั้งหมด47326--373
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4ผอม115--16
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4ค่อนข้างผอม525--30
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4สมส่วน34227--261
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4ท้วม112--13
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4เริ่มอ้วน328--31
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4อ้วน319--22
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4ค่านอกเกณฑ์-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนทั้งหมด2083--103
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4ผอม2---2
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4ค่อนข้างผอม-5--5
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4สมส่วน1657--73
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4ท้วม-4--4
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4เริ่มอ้วน19--10
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4อ้วน17--8
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4ค่านอกเกณฑ์-1--1
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนทั้งหมด106459436-1,001
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4ผอม163617-69
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4ค่อนข้างผอม144328-85
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4สมส่วน60291305-656
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4ท้วม32732-62
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4เริ่มอ้วน64436-86
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4อ้วน71818-43
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4ค่านอกเกณฑ์-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนทั้งหมด81249--330
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4ผอม189--27
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4ค่อนข้างผอม1217--29
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4สมส่วน40162--202
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4ท้วม217--19
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4เริ่มอ้วน431--35
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4อ้วน513--18
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4ค่านอกเกณฑ์-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนทั้งหมด1786--103
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4ผอม-5--5
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4ค่อนข้างผอม25--7
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4สมส่วน1054--64
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4ท้วม-4--4
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4เริ่มอ้วน28--10
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4อ้วน310--13
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4ค่านอกเกณฑ์-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนทั้งหมด64421--485
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4ผอม134--35
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4ค่อนข้างผอม720--27
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4สมส่วน48287--335
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4ท้วม328--31
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4เริ่มอ้วน535--40
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4อ้วน-17--17
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4ค่านอกเกณฑ์-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนทั้งหมด26208--234
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4ผอม134--35
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4ค่อนข้างผอม424--28
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4สมส่วน20119--139
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4ท้วม17--8
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4เริ่มอ้วน-11--11
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4อ้วน-13--13
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4ค่านอกเกณฑ์-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนทั้งหมด59171122-352
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2ผอม28286-62
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2ค่อนข้างผอม81117-36
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2สมส่วน169775-188
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2ท้วม396-18
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2เริ่มอ้วน2198-29
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2อ้วน2710-19
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2ค่านอกเกณฑ์-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนทั้งหมด99400214-713
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2ผอม8357-50
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2ค่อนข้างผอม83819-65
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2สมส่วน75249150-474
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2ท้วม3148-25
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2เริ่มอ้วน24115-58
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2อ้วน22315-40
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2ค่านอกเกณฑ์1---1
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนทั้งหมด-158111-269
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2ผอม--1-1
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2ค่อนข้างผอม-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2สมส่วน-73110-183
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2ท้วม-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2เริ่มอ้วน-73--73
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2อ้วน-12--12
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2ค่านอกเกณฑ์-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนทั้งหมด-92--92
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2ผอม-4--4
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2ค่อนข้างผอม-6--6
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2สมส่วน-69--69
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2ท้วม-3--3
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2เริ่มอ้วน-6--6
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2อ้วน-4--4
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2ค่านอกเกณฑ์-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนทั้งหมด52206--258
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2ผอม45--9
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2ค่อนข้างผอม213--15
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2สมส่วน27147--174
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2ท้วม510--15
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2เริ่มอ้วน516--21
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2อ้วน915--24
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2ค่านอกเกณฑ์-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนทั้งหมด196380--576
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1ผอม3935--74
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1ค่อนข้างผอม1435--49
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1สมส่วน118228--346
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1ท้วม823--31
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1เริ่มอ้วน1138--49
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1อ้วน621--27
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1ค่านอกเกณฑ์-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนทั้งหมด121635387-1,143
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1ผอม115318-82
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1ค่อนข้างผอม115824-93
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1สมส่วน81372268-721
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1ท้วม63916-61
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1เริ่มอ้วน56635-106
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1อ้วน74725-79
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1ค่านอกเกณฑ์--1-1
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนทั้งหมด6414980-293
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1ผอม11226-39
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1ค่อนข้างผอม7916-32
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1สมส่วน359841-174
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1ท้วม3103-16
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1เริ่มอ้วน369-18
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1อ้วน545-14
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1ค่านอกเกณฑ์-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนทั้งหมด90329--419
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1ผอม1921--40
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1ค่อนข้างผอม628--34
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1สมส่วน55199--254
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1ท้วม223--25
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1เริ่มอ้วน237--39
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1อ้วน621--27
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1ค่านอกเกณฑ์-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนทั้งหมด272686--958
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1ผอม4650--96
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1ค่อนข้างผอม3962--101
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1สมส่วน162396--558
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1ท้วม744--51
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1เริ่มอ้วน1175--86
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1อ้วน759--66
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1ค่านอกเกณฑ์-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนทั้งหมด239895423-1,557
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3ผอม275113-91
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3ค่อนข้างผอม186933-120
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3สมส่วน160564280-1,004
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3ท้วม66232-100
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3เริ่มอ้วน147338-125
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3อ้วน147627-117
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3ค่านอกเกณฑ์-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนทั้งหมด48388--436
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2ผอม738--45
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2ค่อนข้างผอม832--40
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2สมส่วน31236--267
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2ท้วม223--25
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2เริ่มอ้วน-32--32
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2อ้วน-27--27
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2ค่านอกเกณฑ์-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนทั้งหมด101440241-782
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5ผอม143417-65
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5ค่อนข้างผอม104117-68
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5สมส่วน73284170-527
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5ท้วม-2211-33
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5เริ่มอ้วน33016-49
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5อ้วน1299-39
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5ค่านอกเกณฑ์--1-1
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนทั้งหมด52117--169
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5ผอม37--10
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5ค่อนข้างผอม512--17
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5สมส่วน3576--111
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5ท้วม24--6
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5เริ่มอ้วน410--14
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5อ้วน38--11
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5ค่านอกเกณฑ์-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนทั้งหมด49197174-420
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5ผอม47--11
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5ค่อนข้างผอม811--19
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5สมส่วน36129141-306
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5ท้วม12614-41
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5เริ่มอ้วน-1617-33
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5อ้วน-82-10
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5ค่านอกเกณฑ์-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนทั้งหมด99348182-629
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5ผอม11235-39
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5ค่อนข้างผอม8237-38
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5สมส่วน71222135-428
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5ท้วม-163-19
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5เริ่มอ้วน43817-59
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5อ้วน52615-46
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5ค่านอกเกณฑ์-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนทั้งหมด42110--152
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5ผอม85--13
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5ค่อนข้างผอม38--11
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5สมส่วน2877--105
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5ท้วม-8--8
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5เริ่มอ้วน17--8
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5อ้วน25--7
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5ค่านอกเกณฑ์-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนทั้งหมด46110--156
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5ผอม16--7
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5ค่อนข้างผอม37--10
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5สมส่วน3568--103
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5ท้วม17--8
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5เริ่มอ้วน517--22
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5อ้วน15--6
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5ค่านอกเกณฑ์-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนทั้งหมด153431--584
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3ผอม3024--54
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3ค่อนข้างผอม832--40
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3สมส่วน90290--380
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3ท้วม618--24
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3เริ่มอ้วน1141--52
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3อ้วน826--34
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3ค่านอกเกณฑ์-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนทั้งหมด257472--729
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1ผอม2531--56
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1ค่อนข้างผอม2233--55
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1สมส่วน177293--470
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1ท้วม1029--39
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1เริ่มอ้วน952--61
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1อ้วน1434--48
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1ค่านอกเกณฑ์-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนทั้งหมด80224--304
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3ผอม1412--26
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3ค่อนข้างผอม818--26
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3สมส่วน54148--202
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3ท้วม210--12
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3เริ่มอ้วน121--22
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3อ้วน115--16
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3ค่านอกเกณฑ์-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนทั้งหมด260871--1,131
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3ผอม2154--75
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3ค่อนข้างผอม1876--94
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3สมส่วน174515--689
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3ท้วม1252--64
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3เริ่มอ้วน15101--116
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3อ้วน2073--93
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3ค่านอกเกณฑ์-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนทั้งหมด214670--884
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3ผอม1051--61
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3ค่อนข้างผอม1644--60
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3สมส่วน141423--564
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3ท้วม1234--46
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3เริ่มอ้วน1863--81
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3อ้วน1755--72
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3ค่านอกเกณฑ์-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนทั้งหมด158638337-1,133
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1ผอม22441-67
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1ค่อนข้างผอม16402-58
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1สมส่วน107392228-727
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1ท้วม45176-131
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1เริ่มอ้วน66424-94
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1อ้วน3476-56
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1ค่านอกเกณฑ์-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนทั้งหมด-823--823
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3ผอม-85--85
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3ค่อนข้างผอม-65--65
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3สมส่วน-500--500
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3ท้วม-52--52
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3เริ่มอ้วน-62--62
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3อ้วน-59--59
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3ค่านอกเกณฑ์-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนทั้งหมด45192--237
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4ผอม412--16
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4ค่อนข้างผอม815--23
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4สมส่วน26118--144
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4ท้วม-9--9
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4เริ่มอ้วน319--22
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4อ้วน419--23
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4ค่านอกเกณฑ์-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนทั้งหมด148524--672
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4ผอม824--32
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4ค่อนข้างผอม644--50
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4สมส่วน93322--415
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4ท้วม429--33
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4เริ่มอ้วน1060--70
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4อ้วน2745--72
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4ค่านอกเกณฑ์-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนทั้งหมด152816--968
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4ผอม1956--75
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4ค่อนข้างผอม1961--80
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4สมส่วน99482--581
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4ท้วม549--54
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4เริ่มอ้วน197--98
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4อ้วน971--80
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4ค่านอกเกณฑ์-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนทั้งหมด121486--607
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4ผอม1138--49
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4ค่อนข้างผอม1133--44
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4สมส่วน73305--378
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4ท้วม726--33
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4เริ่มอ้วน751--58
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4อ้วน1233--45
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4ค่านอกเกณฑ์-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนทั้งหมด64188--252
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4ผอม310--13
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4ค่อนข้างผอม310--13
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4สมส่วน34123--157
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4ท้วม37--10
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4เริ่มอ้วน816--24
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4อ้วน1321--34
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4ค่านอกเกณฑ์-1--1
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนทั้งหมด193449--642
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4ผอม1732--49
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4ค่อนข้างผอม1733--50
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4สมส่วน133284--417
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4ท้วม931--40
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4เริ่มอ้วน337--40
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4อ้วน1432--46
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4ค่านอกเกณฑ์-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนทั้งหมด55174--229
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5ผอม411--15
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5ค่อนข้างผอม-26--26
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5สมส่วน37105--142
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5ท้วม28--10
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5เริ่มอ้วน416--20
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5อ้วน88--16
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5ค่านอกเกณฑ์-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนทั้งหมด-188--188
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3ผอม-20--20
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3ค่อนข้างผอม-16--16
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3สมส่วน-107--107
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3ท้วม-6--6
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3เริ่มอ้วน-24--24
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3อ้วน-15--15
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3ค่านอกเกณฑ์-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนทั้งหมด28138--166
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2ผอม214--16
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2ค่อนข้างผอม414--18
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2สมส่วน2279--101
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2ท้วม-7--7
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2เริ่มอ้วน-14--14
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2อ้วน-10--10
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2ค่านอกเกณฑ์-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนทั้งหมด248519--767
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4ผอม195118--313
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4ค่อนข้างผอม419--23
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4สมส่วน21269--290
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4ท้วม1834--52
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4เริ่มอ้วน552--57
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4อ้วน527--32
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4ค่านอกเกณฑ์-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนทั้งหมด68102--170
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1ผอม137--20
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1ค่อนข้างผอม176--23
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1สมส่วน3272--104
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1ท้วม26--8
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1เริ่มอ้วน25--7
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1อ้วน26--8
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1ค่านอกเกณฑ์-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนทั้งหมด119437--556
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1ผอม934--43
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1ค่อนข้างผอม940--49
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1สมส่วน74269--343
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1ท้วม625--31
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1เริ่มอ้วน641--47
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1อ้วน1528--43
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1ค่านอกเกณฑ์-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนทั้งหมด34250--284
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1ผอม110--11
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1ค่อนข้างผอม-12--12
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1สมส่วน29165--194
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1ท้วม220--22
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1เริ่มอ้วน221--23
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1อ้วน-22--22
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1ค่านอกเกณฑ์-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนทั้งหมด38237--275
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1ผอม624--30
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1ค่อนข้างผอม419--23
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1สมส่วน24140--164
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1ท้วม415--19
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1เริ่มอ้วน-24--24
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1อ้วน-15--15
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1ค่านอกเกณฑ์-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนทั้งหมด108348315-771
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1ผอม8247-39
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1ค่อนข้างผอม153617-68
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1สมส่วน72209224-505
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1ท้วม31021-34
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1เริ่มอ้วน34326-72
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1อ้วน72620-53
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1ค่านอกเกณฑ์-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนทั้งหมด59231--290
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1ผอม110--11
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1ค่อนข้างผอม820--28
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1สมส่วน42143--185
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1ท้วม213--15
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1เริ่มอ้วน333--36
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1อ้วน312--15
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1ค่านอกเกณฑ์-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนทั้งหมด22107--129
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1ผอม212--14
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1ค่อนข้างผอม24--6
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1สมส่วน1667--83
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1ท้วม-6--6
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1เริ่มอ้วน18--9
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1อ้วน110--11
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1ค่านอกเกณฑ์-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนทั้งหมด44165--209
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2ผอม528--33
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2ค่อนข้างผอม210--12
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2สมส่วน3091--121
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2ท้วม29--11
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2เริ่มอ้วน214--16
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2อ้วน313--16
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2ค่านอกเกณฑ์-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนทั้งหมด103390--493
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2ผอม1126--37
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2ค่อนข้างผอม1727--44
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2สมส่วน60264--324
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2ท้วม417--21
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2เริ่มอ้วน832--40
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2อ้วน324--27
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2ค่านอกเกณฑ์-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนทั้งหมด95276--371
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2ผอม1634--50
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2ค่อนข้างผอม726--33
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2สมส่วน60147--207
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2ท้วม221--23
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2เริ่มอ้วน427--31
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2อ้วน621--27
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2ค่านอกเกณฑ์-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนทั้งหมด65235--300
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2ผอม1214--26
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2ค่อนข้างผอม1014--24
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2สมส่วน35173--208
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2ท้วม28--10
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2เริ่มอ้วน318--21
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2อ้วน38--11
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2ค่านอกเกณฑ์-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนทั้งหมด159601--760
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2ผอม1158--69
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2ค่อนข้างผอม1445--59
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2สมส่วน106378--484
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2ท้วม1028--38
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2เริ่มอ้วน954--63
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2อ้วน938--47
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2ค่านอกเกณฑ์-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนทั้งหมด100414269-783
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2ผอม102020-50
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2ค่อนข้างผอม133228-73
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2สมส่วน64273179-516
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2ท้วม42318-45
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2เริ่มอ้วน63916-61
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2อ้วน3278-38
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2ค่านอกเกณฑ์-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนทั้งหมด56198--254
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2ผอม832--40
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2ค่อนข้างผอม318--21
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2สมส่วน36108--144
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2ท้วม110--11
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2เริ่มอ้วน415--19
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2อ้วน415--19
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2ค่านอกเกณฑ์-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนทั้งหมด108328116-552
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2ผอม53194-76
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2ค่อนข้างผอม-1812-30
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2สมส่วน5320577-335
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2ท้วม1214-26
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2เริ่มอ้วน1329-42
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2อ้วน-338-41
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2ค่านอกเกณฑ์--2-2
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----


ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Version.2022.1.KAOPUNHOT