ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชบ.๓
วัดหนองคล้า
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก20030053
PERCODE 6 หลัก80214
กระทรวง 10 หลัก1020080214
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดหนองคล้า
ชื่อ (อังกฤษ)Watnongkla
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบึง
อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์20230
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-3818-2099
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์http://www.thaischool.in.th/watnonckla/main/
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.07110862
Longitude
100.9625492

8 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน