ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชบ.๓
บ้านตะเคียนเตี้ย
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก20030006
PERCODE 6 หลัก80048
กระทรวง 10 หลัก1020080048
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตะเคียนเตี้ย
ชื่อ (อังกฤษ)BanTakeantia
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลตะเคียนเตี้ย
อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์20150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์038-241509
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.02175685
Longitude
100.9632645

3500 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน