ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชบ.๓
วัดอัมพวัน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก20030052
PERCODE 6 หลัก80213
กระทรวง 10 หลัก1020080213
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดอัมพวัน
ชื่อ (อังกฤษ)WATAMPAWAN SCHOOL
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบึง
อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์20230
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์038-372-323
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.05973478
Longitude
100.9902383

7.3 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน