ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชบ.๓
บ้านโป่งสะเก็ต
โรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก20030009
PERCODE 6 หลัก80059
กระทรวง 10 หลัก1020080059
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโป่งสะเก็ต
ชื่อ (อังกฤษ)banpongsaket
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลตะเคียนเตี้ย
อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์20150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์38116012
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์www.banpongsaket.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
89.99986007
Longitude
-76.59

30 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน