ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชบ.๓
วัดจุกกะเฌอ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก20030058
PERCODE 6 หลัก80211
กระทรวง 10 หลัก1020080211
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดจุกกะเฌอ
ชื่อ (อังกฤษ)watjukkacher
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบึง
อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์20230
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์38062557
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.0853252
Longitude
100.9775474

12 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน