ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชบ.๓
บ้านพันเสด็จนอก
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก20030037
PERCODE 6 หลัก80231
กระทรวง 10 หลัก1020080231
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านพันเสด็จนอก
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Punsadetnok School
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเขาคันทรง
อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์20110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์038-199240
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.0864111
Longitude
101.1185477

25 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน