ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชบ.๓
วัดใหม่เนินพยอม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก20030041
PERCODE 6 หลัก80206
กระทรวง 10 หลัก1020080206
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดใหม่เนินพยอม
ชื่อ (อังกฤษ)watmainernpayom school
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์20230
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์089-5285906
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์http://npy.ac.th/
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.12303735
Longitude
100.8980014

11 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน