ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชบ.๓
วัดรังษีสุทธาวาส
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก20030061
PERCODE 6 หลัก80201
กระทรวง 10 หลัก1020080201
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดรังษีสุทธาวาส
ชื่อ (อังกฤษ)Wadrangsisuithavad
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสุรศักดิ์
อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์20110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์38312161
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์http://www.rangsischool.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.15823164
Longitude
100.9515107

20.7 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน