ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชบ.๓
วัดเขาฉลาก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก20030050
PERCODE 6 หลัก80196
กระทรวง 10 หลัก1020080196
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดเขาฉลาก
ชื่อ (อังกฤษ)KHAOCHALAK
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบางพระ
อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์20110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์892443606
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1020080196
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.17685061
Longitude
100.9530122

19 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน