ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชบ.๓
วัดเวฬุวนาราม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก20030008
PERCODE 6 หลัก80050
กระทรวง 10 หลัก1020080050
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดเวฬุวนาราม
ชื่อ (อังกฤษ)Watweruwanaram
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลตะเคียนเตี้ย
อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์20150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์www.weruwanaram.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.01178065
Longitude
100.9706311

7.9 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน