ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชบ.๓
บ้านบึง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก20030056
PERCODE 6 หลัก80217
กระทรวง 10 หลัก1020080217
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบึง
ชื่อ (อังกฤษ)BANBUENG
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบึง
อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์20230
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์038-347781
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.0732903
Longitude
101.0028375

14 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน