จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด7,96429,6047,076-44,644
เตี้ย7491,518480-2,747
ค่อนข้างเตี้ย6691,839411-2,919
สูงตามเกณฑ์5,99723,2875,743-35,027
ค่อนข้างสูง2891,602258-2,149
สูง2601,358182-1,800
ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
อายุนอกเกณฑ์--2-2

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนทั้งหมด48144--192
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2เตี้ย26--8
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2ค่อนข้างเตี้ย36--9
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2สูงตามเกณฑ์41108--149
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2ค่อนข้างสูง114--15
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2สูง110--11
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนทั้งหมด87174--261
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2เตี้ย5110--61
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2ค่อนข้างเตี้ย1215--27
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2สูงตามเกณฑ์24137--161
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2ค่อนข้างสูง-5--5
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2สูง-7--7
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนทั้งหมด98374239-711
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2เตี้ย32213-38
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2ค่อนข้างเตี้ย73310-50
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2สูงตามเกณฑ์82281197-560
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2ค่อนข้างสูง31414-31
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2สูง3245-32
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3นักเรียนทั้งหมด141728292-1,161
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3เตี้ย113110-52
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3ค่อนข้างเตี้ย155419-88
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3สูงตามเกณฑ์108567233-908
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3ค่อนข้างสูง34019-62
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3สูง43610-50
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์--1-1
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด94199--293
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1เตี้ย812--20
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1ค่อนข้างเตี้ย1011--21
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1สูงตามเกณฑ์54158--212
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1ค่อนข้างสูง107--17
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1สูง1211--23
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด182592--774
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1เตี้ย1431--45
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1ค่อนข้างเตี้ย1432--46
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1สูงตามเกณฑ์143471--614
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1ค่อนข้างสูง1028--38
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1สูง130--31
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด83197--280
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1เตี้ย212--14
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1ค่อนข้างเตี้ย215--17
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1สูงตามเกณฑ์76159--235
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1ค่อนข้างสูง28--10
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1สูง13--4
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด37128--165
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1เตี้ย28--10
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1ค่อนข้างเตี้ย310--13
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1สูงตามเกณฑ์28105--133
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1ค่อนข้างสูง44--8
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1สูง-1--1
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนทั้งหมด321802247-1,370
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2เตี้ย17287-52
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2ค่อนข้างเตี้ย21307-58
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2สูงตามเกณฑ์246620219-1,085
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2ค่อนข้างสูง16599-84
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2สูง21655-91
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด161593375-1,129
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1เตี้ย103119-60
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ค่อนข้างเตี้ย124114-67
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1สูงตามเกณฑ์132445317-894
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ค่อนข้างสูง33915-57
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1สูง43710-51
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด121240175-536
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1เตี้ย6105-21
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1ค่อนข้างเตี้ย6175-28
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1สูงตามเกณฑ์101193146-440
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1ค่อนข้างสูง3911-23
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1สูง5118-24
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด38126--164
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1เตี้ย16--7
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ค่อนข้างเตี้ย98--17
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1สูงตามเกณฑ์28100--128
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ค่อนข้างสูง-6--6
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1สูง-6--6
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด85237250-572
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1เตี้ย51610-31
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1ค่อนข้างเตี้ย41114-29
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1สูงตามเกณฑ์56183216-455
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1ค่อนข้างสูง9174-30
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1สูง11106-27
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนทั้งหมด110366259-735
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2เตี้ย289249-169
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2ค่อนข้างเตี้ย155036-101
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2สูงตามเกณฑ์66208157-431
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2ค่อนข้างสูง1810-19
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2สูง-87-15
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2นักเรียนทั้งหมด78140--218
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2เตี้ย77--14
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2ค่อนข้างเตี้ย28--10
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2สูงตามเกณฑ์43119--162
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2ค่อนข้างสูง172--19
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2สูง94--13
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนทั้งหมด51161--212
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3เตี้ย11--2
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3ค่อนข้างเตี้ย-2--2
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3สูงตามเกณฑ์48142--190
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3ค่อนข้างสูง211--13
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3สูง-5--5
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนทั้งหมด83365--448
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3เตี้ย725--32
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3ค่อนข้างเตี้ย1227--39
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3สูงตามเกณฑ์59285--344
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3ค่อนข้างสูง416--20
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3สูง112--13
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนทั้งหมด1791,530709-2,418
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3เตี้ย314827-106
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3ค่อนข้างเตี้ย159626-137
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3สูงตามเกณฑ์1181,240588-1,946
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3ค่อนข้างสูง67940-125
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3สูง96728-104
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนทั้งหมด1801,207612-1,999
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3เตี้ย125236-100
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3ค่อนข้างเตี้ย168838-142
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3สูงตามเกณฑ์147954500-1,601
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3ค่อนข้างสูง46317-84
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3สูง15020-71
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์--1-1
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนทั้งหมด70179--249
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3เตี้ย612--18
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3ค่อนข้างเตี้ย510--15
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3สูงตามเกณฑ์50135--185
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3ค่อนข้างสูง112--13
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3สูง810--18
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนทั้งหมด70293--363
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3เตี้ย717--24
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3ค่อนข้างเตี้ย520--25
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3สูงตามเกณฑ์52210--262
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3ค่อนข้างสูง325--28
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3สูง321--24
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด98247--345
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1เตี้ย1729--46
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1ค่อนข้างเตี้ย1631--47
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1สูงตามเกณฑ์63174--237
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1ค่อนข้างสูง28--10
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1สูง-5--5
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด76384187-647
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1เตี้ย62910-45
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1ค่อนข้างเตี้ย12188-38
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1สูงตามเกณฑ์56298155-509
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1ค่อนข้างสูง22010-32
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1สูง-194-23
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนทั้งหมด129433324-886
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2เตี้ย112115-47
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2ค่อนข้างเตี้ย62114-41
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2สูงตามเกณฑ์91352277-720
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2ค่อนข้างสูง82610-44
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2สูง13138-34
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4นักเรียนทั้งหมด47326--373
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4เตี้ย512--17
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4ค่อนข้างเตี้ย88--16
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4สูงตามเกณฑ์32274--306
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4ค่อนข้างสูง118--19
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4สูง114--15
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนทั้งหมด2083--103
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4เตี้ย27--9
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4ค่อนข้างเตี้ย14--5
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4สูงตามเกณฑ์1561--76
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4ค่อนข้างสูง18--9
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4สูง13--4
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนทั้งหมด106459436-1,001
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4เตี้ย62331-60
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4ค่อนข้างเตี้ย73333-73
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4สูงตามเกณฑ์86377360-823
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4ค่อนข้างสูง5157-27
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4สูง2115-18
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนทั้งหมด81249--330
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4เตี้ย718--25
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4ค่อนข้างเตี้ย518--23
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4สูงตามเกณฑ์64186--250
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4ค่อนข้างสูง310--13
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4สูง217--19
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนทั้งหมด1786--103
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4เตี้ย111--12
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4ค่อนข้างเตี้ย56--11
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4สูงตามเกณฑ์1058--68
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4ค่อนข้างสูง-5--5
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4สูง16--7
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนทั้งหมด64421--485
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4เตี้ย110--11
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4ค่อนข้างเตี้ย431--35
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4สูงตามเกณฑ์59323--382
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4ค่อนข้างสูง-29--29
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4สูง-28--28
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนทั้งหมด26208--234
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4เตี้ย-14--14
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4ค่อนข้างเตี้ย317--20
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4สูงตามเกณฑ์23162--185
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4ค่อนข้างสูง-10--10
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4สูง-5--5
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนทั้งหมด59171122-352
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2เตี้ย274-13
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2ค่อนข้างเตี้ย1123-16
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2สูงตามเกณฑ์49142107-298
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2ค่อนข้างสูง555-15
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2สูง253-10
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนทั้งหมด99400214-713
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2เตี้ย41213-29
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2ค่อนข้างเตี้ย92413-46
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2สูงตามเกณฑ์80322180-582
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2ค่อนข้างสูง4232-29
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2สูง2196-27
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนทั้งหมด-158111-269
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2เตี้ย-31-4
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2ค่อนข้างเตี้ย-113-14
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2สูงตามเกณฑ์-144107-251
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2ค่อนข้างสูง-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2สูง-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนทั้งหมด-92--92
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2เตี้ย-6--6
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2ค่อนข้างเตี้ย-2--2
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2สูงตามเกณฑ์-81--81
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2ค่อนข้างสูง-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2สูง-3--3
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนทั้งหมด52206--258
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2เตี้ย62--8
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2ค่อนข้างเตี้ย59--14
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2สูงตามเกณฑ์37171--208
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2ค่อนข้างสูง314--17
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2สูง110--11
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนทั้งหมด196380--576
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1เตี้ย1515--30
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1ค่อนข้างเตี้ย1413--27
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1สูงตามเกณฑ์153313--466
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1ค่อนข้างสูง723--30
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1สูง716--23
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนทั้งหมด121635387-1,143
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1เตี้ย73113-51
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1ค่อนข้างเตี้ย73416-57
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1สูงตามเกณฑ์101513323-937
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1ค่อนข้างสูง52827-60
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1สูง1298-38
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนทั้งหมด6414980-293
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1เตี้ย423-9
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1ค่อนข้างเตี้ย34--7
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1สูงตามเกณฑ์4913370-252
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1ค่อนข้างสูง164-11
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1สูง743-14
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนทั้งหมด90329--419
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1เตี้ย114--15
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1ค่อนข้างเตี้ย813--21
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1สูงตามเกณฑ์72260--332
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1ค่อนข้างสูง521--26
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1สูง421--25
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนทั้งหมด272686--958
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1เตี้ย922--31
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1ค่อนข้างเตี้ย1024--34
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1สูงตามเกณฑ์226546--772
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1ค่อนข้างสูง1549--64
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1สูง1245--57
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนทั้งหมด239895423-1,557
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3เตี้ย266418-108
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3ค่อนข้างเตี้ย226219-103
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3สูงตามเกณฑ์180664374-1,218
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3ค่อนข้างสูง3535-61
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3สูง8527-67
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนทั้งหมด48388--436
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2เตี้ย511--16
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2ค่อนข้างเตี้ย525--30
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2สูงตามเกณฑ์36320--356
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2ค่อนข้างสูง113--14
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2สูง119--20
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนทั้งหมด101440241-782
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5เตี้ย61123-40
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5ค่อนข้างเตี้ย22818-48
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5สูงตามเกณฑ์93348181-622
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5ค่อนข้างสูง-267-33
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5สูง-2712-39
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนทั้งหมด52117--169
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5เตี้ย23--5
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5ค่อนข้างเตี้ย57--12
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5สูงตามเกณฑ์4297--139
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5ค่อนข้างสูง-6--6
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5สูง34--7
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนทั้งหมด49197174-420
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5เตี้ย-251-26
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5ค่อนข้างเตี้ย-271-28
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5สูงตามเกณฑ์48134160-342
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5ค่อนข้างสูง1610-17
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5สูง-52-7
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนทั้งหมด99348182-629
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5เตี้ย15147-36
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5ค่อนข้างเตี้ย122010-42
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5สูงตามเกณฑ์68283154-505
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5ค่อนข้างสูง1196-26
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5สูง3125-20
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนทั้งหมด42110--152
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5เตี้ย56--11
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5ค่อนข้างเตี้ย47--11
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5สูงตามเกณฑ์3281--113
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5ค่อนข้างสูง-9--9
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5สูง17--8
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนทั้งหมด46110--156
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5เตี้ย102--12
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5ค่อนข้างเตี้ย34--7
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5สูงตามเกณฑ์3390--123
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5ค่อนข้างสูง-7--7
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5สูง-7--7
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนทั้งหมด153431--584
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3เตี้ย920--29
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3ค่อนข้างเตี้ย1227--39
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3สูงตามเกณฑ์117350--467
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3ค่อนข้างสูง416--20
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3สูง1118--29
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนทั้งหมด257472--729
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1เตี้ย2017--37
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1ค่อนข้างเตี้ย2239--61
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1สูงตามเกณฑ์209383--592
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1ค่อนข้างสูง523--28
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1สูง110--11
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนทั้งหมด80224--304
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3เตี้ย611--17
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3ค่อนข้างเตี้ย915--24
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3สูงตามเกณฑ์58188--246
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3ค่อนข้างสูง36--9
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3สูง44--8
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนทั้งหมด260871--1,131
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3เตี้ย3126--57
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3ค่อนข้างเตี้ย2838--66
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3สูงตามเกณฑ์179692--871
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3ค่อนข้างสูง1662--78
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3สูง653--59
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนทั้งหมด214670--884
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3เตี้ย1824--42
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3ค่อนข้างเตี้ย1331--44
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3สูงตามเกณฑ์160525--685
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3ค่อนข้างสูง949--58
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3สูง1441--55
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนทั้งหมด158638337-1,133
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1เตี้ย716125-148
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1ค่อนข้างเตี้ย123857-107
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1สูงตามเกณฑ์131526151-808
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1ค่อนข้างสูง5323-40
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1สูง3261-30
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนทั้งหมด-823--823
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3เตี้ย-35--35
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3ค่อนข้างเตี้ย-57--57
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3สูงตามเกณฑ์-616--616
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3ค่อนข้างสูง-58--58
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3สูง-57--57
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนทั้งหมด45192--237
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4เตี้ย45--9
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4ค่อนข้างเตี้ย-13--13
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4สูงตามเกณฑ์38147--185
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4ค่อนข้างสูง-16--16
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4สูง311--14
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนทั้งหมด148524--672
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4เตี้ย2617--43
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4ค่อนข้างเตี้ย1825--43
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4สูงตามเกณฑ์97416--513
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4ค่อนข้างสูง437--41
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4สูง329--32
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนทั้งหมด152816--968
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4เตี้ย1446--60
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4ค่อนข้างเตี้ย1038--48
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4สูงตามเกณฑ์123628--751
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4ค่อนข้างสูง259--61
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4สูง345--48
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนทั้งหมด121486--607
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4เตี้ย3124--55
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4ค่อนข้างเตี้ย834--42
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4สูงตามเกณฑ์76398--474
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4ค่อนข้างสูง513--18
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4สูง117--18
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนทั้งหมด64188--252
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4เตี้ย2726--53
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4ค่อนข้างเตี้ย915--24
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4สูงตามเกณฑ์27137--164
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4ค่อนข้างสูง-8--8
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4สูง12--3
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนทั้งหมด193449--642
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4เตี้ย118--19
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4ค่อนข้างเตี้ย1230--42
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4สูงตามเกณฑ์154362--516
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4ค่อนข้างสูง1229--41
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4สูง420--24
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนทั้งหมด55174--229
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5เตี้ย311--14
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5ค่อนข้างเตี้ย27--9
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5สูงตามเกณฑ์47143--190
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5ค่อนข้างสูง111--12
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5สูง22--4
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนทั้งหมด-188--188
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3เตี้ย-7--7
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3ค่อนข้างเตี้ย-13--13
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3สูงตามเกณฑ์-150--150
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3ค่อนข้างสูง-11--11
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3สูง-7--7
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนทั้งหมด28138--166
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2เตี้ย13--4
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2ค่อนข้างเตี้ย18--9
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2สูงตามเกณฑ์21115--136
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2ค่อนข้างสูง46--10
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2สูง16--7
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนทั้งหมด248519--767
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4เตี้ย58109--167
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4ค่อนข้างเตี้ย4148--89
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4สูงตามเกณฑ์130351--481
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4ค่อนข้างสูง108--18
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4สูง93--12
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนทั้งหมด68102--170
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1เตี้ย711--18
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1ค่อนข้างเตี้ย67--13
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1สูงตามเกณฑ์4379--122
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1ค่อนข้างสูง43--7
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1สูง82--10
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนทั้งหมด119437--556
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1เตี้ย718--25
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1ค่อนข้างเตี้ย1632--48
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1สูงตามเกณฑ์88344--432
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1ค่อนข้างสูง621--27
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1สูง222--24
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนทั้งหมด34250--284
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1เตี้ย412--16
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1ค่อนข้างเตี้ย216--18
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1สูงตามเกณฑ์28199--227
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1ค่อนข้างสูง-16--16
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1สูง-7--7
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนทั้งหมด38237--275
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1เตี้ย411--15
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1ค่อนข้างเตี้ย521--26
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1สูงตามเกณฑ์28185--213
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1ค่อนข้างสูง-13--13
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1สูง17--8
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนทั้งหมด108348315-771
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1เตี้ย21318-33
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1ค่อนข้างเตี้ย82128-57
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1สูงตามเกณฑ์95270258-623
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1ค่อนข้างสูง3288-39
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1สูง-163-19
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนทั้งหมด59231--290
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1เตี้ย210--12
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1ค่อนข้างเตี้ย49--13
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1สูงตามเกณฑ์52184--236
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1ค่อนข้างสูง118--19
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1สูง-10--10
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนทั้งหมด22107--129
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1เตี้ย15--6
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1ค่อนข้างเตี้ย19--10
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1สูงตามเกณฑ์1779--96
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1ค่อนข้างสูง29--11
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1สูง15--6
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนทั้งหมด44165--209
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2เตี้ย37--10
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2ค่อนข้างเตี้ย211--13
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2สูงตามเกณฑ์34134--168
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2ค่อนข้างสูง16--7
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2สูง47--11
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนทั้งหมด103390--493
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2เตี้ย1832--50
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2ค่อนข้างเตี้ย830--38
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2สูงตามเกณฑ์76300--376
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2ค่อนข้างสูง-16--16
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2สูง112--13
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนทั้งหมด95276--371
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2เตี้ย916--25
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2ค่อนข้างเตี้ย912--21
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2สูงตามเกณฑ์73221--294
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2ค่อนข้างสูง215--17
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2สูง212--14
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนทั้งหมด65235--300
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2เตี้ย415--19
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2ค่อนข้างเตี้ย514--19
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2สูงตามเกณฑ์53189--242
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2ค่อนข้างสูง29--11
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2สูง18--9
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนทั้งหมด159601--760
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2เตี้ย521--26
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2ค่อนข้างเตี้ย1727--44
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2สูงตามเกณฑ์127493--620
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2ค่อนข้างสูง533--38
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2สูง527--32
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนทั้งหมด100414269-783
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2เตี้ย71917-43
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2ค่อนข้างเตี้ย111817-46
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2สูงตามเกณฑ์77336220-633
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2ค่อนข้างสูง3229-34
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2สูง2196-27
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนทั้งหมด56198--254
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2เตี้ย410--14
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2ค่อนข้างเตี้ย315--18
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2สูงตามเกณฑ์48153--201
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2ค่อนข้างสูง-13--13
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2สูง17--8
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนทั้งหมด108328116-552
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2เตี้ย2125-19
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2ค่อนข้างเตี้ย10242-36
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2สูงตามเกณฑ์9126793-451
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2ค่อนข้างสูง5136-24
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2สูง-1210-22
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----


ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Version.2022.1.KAOPUNHOT