ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชบ.๓
บ้านกม.ห้า
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก20030082
PERCODE 6 หลัก80238
กระทรวง 10 หลัก1020080238
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกม.ห้า
ชื่อ (อังกฤษ)Bankomoha
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลพลูตาหลวง
อำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์20180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์38431384
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
12.66774416
Longitude
100.9431231

55 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน