จำนวนนักเรียนเดินทางเกิน 3 กิโลเมตร


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

การเดินทาง ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3,42712,1793,101-18,707
เดินเท้า2517090-285
ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2,9688,9191,784-13,671
เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4343,0851,227-4,746
จักรยานยืมเรียน-5--5
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.24165--189
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4เดินเท้า14--5
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ146--47
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22115--137
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4จักรยานยืมเรียน-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.167034-120
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2เดินเท้า12--3
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ154412-71
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2422-46
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2จักรยานยืมเรียน-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.5115874-283
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2เดินเท้า115-7
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4712745-219
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ33024-57
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2จักรยานยืมเรียน-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1731-48
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2เดินเท้า--3-3
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1121-32
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-67-13
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2จักรยานยืมเรียน-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-13--13
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2เดินเท้า-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-10--10
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2จักรยานยืมเรียน-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2585--110
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2เดินเท้า-2--2
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ432--36
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2151--72
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2จักรยานยืมเรียน-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.189119--308
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1เดินเท้า2---2
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ18392--275
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ427--31
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1จักรยานยืมเรียน-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.45304171-520
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1เดินเท้า-62-8
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ36212103-351
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ98566-160
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1จักรยานยืมเรียน-1--1
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.7229-38
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1เดินเท้า--1-1
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3197-29
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ431-8
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1จักรยานยืมเรียน-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2595--120
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1เดินเท้า-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2589--114
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1จักรยานยืมเรียน-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.130447--577
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1เดินเท้า-9--9
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ130349--479
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-89--89
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1จักรยานยืมเรียน-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.128550261-939
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3เดินเท้า129-12
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ100311118-529
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ27237134-398
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3จักรยานยืมเรียน-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.23172--195
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2เดินเท้า14--5
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ18109--127
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ459--63
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2จักรยานยืมเรียน-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.43195112-350
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5เดินเท้า-24-6
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4013779-256
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ35629-88
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5จักรยานยืมเรียน-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5ข้อมูลผิดปกติ-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.430--34
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5เดินเท้า-3--3
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ322--25
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15--6
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5จักรยานยืมเรียน-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5ข้อมูลผิดปกติ-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3610698-240
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5เดินเท้า-22-4
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ342935-98
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ27561-138
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5จักรยานยืมเรียน-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5ข้อมูลผิดปกติ-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2118872-281
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5เดินเท้า343-10
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1816757-242
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1712-29
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5จักรยานยืมเรียน-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5ข้อมูลผิดปกติ-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2444--68
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5เดินเท้า-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2429--53
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-15--15
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5จักรยานยืมเรียน-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5ข้อมูลผิดปกติ-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1556--71
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5เดินเท้า-1--1
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1450--64
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15--6
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5จักรยานยืมเรียน-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5ข้อมูลผิดปกติ-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.741--48
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3เดินเท้า-1--1
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ635--41
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15--6
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3จักรยานยืมเรียน-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.162202--364
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1เดินเท้า-4--4
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ158188--346
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ410--14
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1จักรยานยืมเรียน-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3870--108
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3เดินเท้า-1--1
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3861--99
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-8--8
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3จักรยานยืมเรียน-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.150384--534
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3เดินเท้า-1--1
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ150370--520
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-13--13
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3จักรยานยืมเรียน-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.78232--310
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3เดินเท้า-4--4
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ72138--210
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ690--96
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3จักรยานยืมเรียน-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.74320148-542
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1เดินเท้า141-6
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ6520548-318
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ811099-217
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1จักรยานยืมเรียน-1--1
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-365--365
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3เดินเท้า-4--4
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-313--313
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-48--48
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3จักรยานยืมเรียน-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2259--81
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4เดินเท้า-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2151--72
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ18--9
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4จักรยานยืมเรียน-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.64239--303
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4เดินเท้า-4--4
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ52160--212
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1274--86
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4จักรยานยืมเรียน-1--1
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.60209--269
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4เดินเท้า12--3
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ57171--228
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ236--38
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4จักรยานยืมเรียน-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.62246--308
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4เดินเท้า-7--7
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ44165--209
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1874--92
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4จักรยานยืมเรียน-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2649--75
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4เดินเท้า-2--2
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1818--36
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ829--37
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4จักรยานยืมเรียน-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.85182--267
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4เดินเท้า-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ77139--216
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ843--51
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4จักรยานยืมเรียน-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-23--23
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5เดินเท้า-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-15--15
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-8--8
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5จักรยานยืมเรียน-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5ข้อมูลผิดปกติ-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-120--120
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3เดินเท้า-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-62--62
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-58--58
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3จักรยานยืมเรียน-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2251--73
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2เดินเท้า2---2
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1642--58
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ49--13
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2จักรยานยืมเรียน-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.61169--230
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4เดินเท้า-4--4
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ57142--199
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ423--27
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4จักรยานยืมเรียน-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1856--74
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1เดินเท้า-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1733--50
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ123--24
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1จักรยานยืมเรียน-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.63164--227
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1เดินเท้า-1--1
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ62126--188
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ137--38
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1จักรยานยืมเรียน-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.20123--143
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1เดินเท้า-1--1
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ19111--130
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ110--11
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1จักรยานยืมเรียน-1--1
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1389--102
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1เดินเท้า-4--4
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1280--92
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15--6
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1จักรยานยืมเรียน-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.36120172-328
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1เดินเท้า-13-4
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ36105128-269
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1441-55
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1จักรยานยืมเรียน-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.33125--158
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1เดินเท้า11--2
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ29106--135
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ318--21
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1จักรยานยืมเรียน-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1978--97
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1เดินเท้า1---1
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1868--86
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-10--10
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1จักรยานยืมเรียน-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2994--123
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2เดินเท้า-1--1
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2883--111
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ110--11
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2จักรยานยืมเรียน-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.39147--186
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2เดินเท้า12--3
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2546--71
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1399--112
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2จักรยานยืมเรียน-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.85160--245
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2เดินเท้า-3--3
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ7485--159
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1172--83
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2จักรยานยืมเรียน-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.32138--170
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2เดินเท้า-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ32115--147
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-23--23
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2จักรยานยืมเรียน-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.70324--394
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2เดินเท้า-1--1
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ69285--354
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ138--39
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2จักรยานยืมเรียน-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.55182122-359
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2เดินเท้า-22-4
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3912666-231
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ165454-124
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2จักรยานยืมเรียน-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2697--123
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2เดินเท้า-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2483--107
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ214--16
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2จักรยานยืมเรียน-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.58327-115
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2เดินเท้า161-8
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4728-84
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-518-23
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2จักรยานยืมเรียน-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.822--30
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4เดินเท้า-1--1
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ819--27
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4จักรยานยืมเรียน-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.61194--255
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4เดินเท้า15--6
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ59171--230
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ118--19
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4จักรยานยืมเรียน-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.5872--130
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4เดินเท้า-1--1
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ5768--125
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13--4
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4จักรยานยืมเรียน-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.18114--132
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4เดินเท้า-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ18107--125
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-7--7
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4จักรยานยืมเรียน-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.327--30
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4เดินเท้า-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ326--29
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4จักรยานยืมเรียน-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.25255147-427
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4เดินเท้า--3-3
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ24245110-379
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11034-45
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4จักรยานยืมเรียน-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.57276197-530
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2เดินเท้า-421-25
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ55259142-456
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21334-49
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2จักรยานยืมเรียน-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2718762-276
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1เดินเท้า-12-3
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2717849-254
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-811-19
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1จักรยานยืมเรียน-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.48143--191
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1เดินเท้า-1--1
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ47136--183
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ16--7
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1จักรยานยืมเรียน-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.347--50
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3เดินเท้า-2--2
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ340--43
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3จักรยานยืมเรียน-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.53120--173
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3เดินเท้า-2--2
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ222--24
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ5196--147
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3จักรยานยืมเรียน-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.47487277-811
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3เดินเท้า1116-18
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ44424219-687
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ25252-106
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3จักรยานยืมเรียน-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3431--65
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3เดินเท้า-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3429--63
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3จักรยานยืมเรียน-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.55178--233
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3เดินเท้า-4--4
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ53169--222
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ25--7
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3จักรยานยืมเรียน-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.61563305-929
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3เดินเท้า-57-12
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21106112-239
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ40452186-678
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3จักรยานยืมเรียน-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2เดินเท้า-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2จักรยานยืมเรียน-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1772121-210
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1เดินเท้า223-7
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ145268-134
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11850-69
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1จักรยานยืมเรียน-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.4212083-245
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2เดินเท้า13--4
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3910853-200
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2930-41
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2จักรยานยืมเรียน-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.541--46
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1เดินเท้า-4--4
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ120--21
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ417--21
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1จักรยานยืมเรียน-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.4813987-274
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1เดินเท้า-14-5
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4612665-237
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21218-32
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1จักรยานยืมเรียน-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.77221176-474
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1เดินเท้า-64-10
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ57146121-324
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ206951-140
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1จักรยานยืมเรียน-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12123289-442
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2เดินเท้า13--4
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11517557-347
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ55332-90
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2จักรยานยืมเรียน-1--1
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2182--103
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1เดินเท้า-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2172--93
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-10--10
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1จักรยานยืมเรียน-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2147--68
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1เดินเท้า-1--1
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2140--61
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1จักรยานยืมเรียน-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.63164135-362
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2เดินเท้า-1--1
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ453-12
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ59158132-349
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2จักรยานยืมเรียน-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.5422791-372
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3เดินเท้า-64-10
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ5119858-307
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ32329-55
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3จักรยานยืมเรียน-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.46185--231
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1เดินเท้า-1--1
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ43176--219
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ38--11
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1จักรยานยืมเรียน-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.4265--107
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1เดินเท้า-1--1
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4044--84
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ220--22
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1จักรยานยืมเรียน-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3850--88
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2เดินเท้า-1--1
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3540--75
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ39--12
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2จักรยานยืมเรียน-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1441--55
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2เดินเท้า1---1
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1234--46
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ17--8
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2จักรยานยืมเรียน-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----


ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Version.2022.1.KAOPUNHOT