ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชบ.๓
ห้วยใหญ่
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก20030025
PERCODE 6 หลัก80068
กระทรวง 10 หลัก1020080068
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ห้วยใหญ่
ชื่อ (อังกฤษ)HUAY YAI
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลห้วยใหญ่
อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์20150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์38239366
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
12.86054175
Longitude
100.947564

28 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน