จำนวนนักเรียน จำแนกตามสัญชาติ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

สัญชาติ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด7,96429,6047,076-44,644
ไทย7,45728,3646,946-42,767
กัมพูชา17566485-924
เกาหลีใต้-----
จีน331-7
ซาอุดีอาระเบีย-----
ญี่ปุ่น-1--1
เนปาล-----
ปากีสถาน-----
เมียนมา13024025-395
ฟิลิปปิน21--3
มาเลเซีย-2--2
ลาว331066-145
เวียดนาม2---2
ศรีลังกา-----
สิงคโปร์-----
อินเดีย-----
อินโดนีเซีย-----
ไม่ปรากฎสัญชาติ27649-100
อื่นๆ1351594-298
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนทั้งหมด26208--234
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4ไทย22198--220
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4กัมพูชา34--7
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4เกาหลีใต้-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4จีน-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4ซาอุดีอาระเบีย-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4ญี่ปุ่น-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4เนปาล-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4ปากีสถาน-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4เมียนมา-5--5
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4ฟิลิปปิน-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4มาเลเซีย-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4ลาว-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4เวียดนาม-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4ศรีลังกา-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4สิงคโปร์-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4อินเดีย-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4อินโดนีเซีย-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4อื่นๆ11--2
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนทั้งหมด59171122-352
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2ไทย57166117-340
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2กัมพูชา243-9
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2เกาหลีใต้-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2จีน-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2ซาอุดีอาระเบีย-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2ญี่ปุ่น-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2เนปาล-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2ปากีสถาน-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2เมียนมา--2-2
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2ฟิลิปปิน-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2มาเลเซีย-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2ลาว-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2เวียดนาม-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2ศรีลังกา-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2สิงคโปร์-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2อินเดีย-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2อินโดนีเซีย-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2อื่นๆ-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนทั้งหมด99400214-713
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2ไทย91368200-659
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2กัมพูชา32311-37
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2เกาหลีใต้-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2จีน-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2ซาอุดีอาระเบีย-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2ญี่ปุ่น-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2เนปาล-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2ปากีสถาน-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2เมียนมา122-5
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2ฟิลิปปิน1---1
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2มาเลเซีย-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2ลาว-2--2
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2เวียดนาม-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2ศรีลังกา-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2สิงคโปร์-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2อินเดีย-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2อินโดนีเซีย-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2ไม่ปรากฎสัญชาติ-11-2
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2อื่นๆ34--7
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนทั้งหมด-158111-269
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2ไทย-149109-258
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2กัมพูชา-31-4
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2เกาหลีใต้-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2จีน-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2ซาอุดีอาระเบีย-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2ญี่ปุ่น-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2เนปาล-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2ปากีสถาน-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2เมียนมา-11-2
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2ฟิลิปปิน-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2มาเลเซีย-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2ลาว-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2เวียดนาม-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2ศรีลังกา-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2สิงคโปร์-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2อินเดีย-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2อินโดนีเซีย-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2ไม่ปรากฎสัญชาติ-3--3
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2อื่นๆ-2--2
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนทั้งหมด-92--92
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2ไทย-63--63
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2กัมพูชา-24--24
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2เกาหลีใต้-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2จีน-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2ซาอุดีอาระเบีย-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2ญี่ปุ่น-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2เนปาล-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2ปากีสถาน-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2เมียนมา-2--2
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2ฟิลิปปิน-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2มาเลเซีย-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2ลาว-3--3
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2เวียดนาม-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2ศรีลังกา-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2สิงคโปร์-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2อินเดีย-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2อินโดนีเซีย-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2อื่นๆ-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนทั้งหมด52206--258
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2ไทย42195--237
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2กัมพูชา-9--9
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2เกาหลีใต้-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2จีน-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2ซาอุดีอาระเบีย-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2ญี่ปุ่น-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2เนปาล-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2ปากีสถาน-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2เมียนมา11--2
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2ฟิลิปปิน-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2มาเลเซีย-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2ลาว-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2เวียดนาม-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2ศรีลังกา-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2สิงคโปร์-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2อินเดีย-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2อินโดนีเซีย-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2อื่นๆ9---9
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนทั้งหมด196380--576
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1ไทย194371--565
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1กัมพูชา17--8
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1เกาหลีใต้-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1จีน-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1ซาอุดีอาระเบีย-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1ญี่ปุ่น-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1เนปาล-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1ปากีสถาน-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1เมียนมา-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1ฟิลิปปิน-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1มาเลเซีย-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1ลาว-2--2
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1เวียดนาม-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1ศรีลังกา-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1สิงคโปร์-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1อินเดีย-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1อินโดนีเซีย-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1อื่นๆ1---1
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนทั้งหมด121635387-1,143
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1ไทย118622384-1,124
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1กัมพูชา-83-11
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1เกาหลีใต้-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1จีน-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1ซาอุดีอาระเบีย-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1ญี่ปุ่น-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1เนปาล-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1ปากีสถาน-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1เมียนมา13--4
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1ฟิลิปปิน-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1มาเลเซีย-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1ลาว12--3
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1เวียดนาม-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1ศรีลังกา-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1สิงคโปร์-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1อินเดีย-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1อินโดนีเซีย-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1อื่นๆ1---1
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนทั้งหมด6414980-293
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1ไทย6414780-291
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1กัมพูชา-1--1
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1เกาหลีใต้-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1จีน-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1ซาอุดีอาระเบีย-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1ญี่ปุ่น-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1เนปาล-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1ปากีสถาน-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1เมียนมา-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1ฟิลิปปิน-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1มาเลเซีย-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1ลาว-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1เวียดนาม-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1ศรีลังกา-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1สิงคโปร์-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1อินเดีย-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1อินโดนีเซีย-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1อื่นๆ-1--1
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนทั้งหมด90329--419
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1ไทย85313--398
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1กัมพูชา212--14
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1เกาหลีใต้-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1จีน-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1ซาอุดีอาระเบีย-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1ญี่ปุ่น-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1เนปาล-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1ปากีสถาน-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1เมียนมา33--6
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1ฟิลิปปิน-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1มาเลเซีย-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1ลาว-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1เวียดนาม-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1ศรีลังกา-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1สิงคโปร์-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1อินเดีย-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1อินโดนีเซีย-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1อื่นๆ-1--1
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนทั้งหมด272686--958
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1ไทย266678--944
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1กัมพูชา25--7
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1เกาหลีใต้-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1จีน-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1ซาอุดีอาระเบีย-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1ญี่ปุ่น-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1เนปาล-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1ปากีสถาน-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1เมียนมา2---2
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1ฟิลิปปิน-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1มาเลเซีย-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1ลาว-1--1
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1เวียดนาม-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1ศรีลังกา-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1สิงคโปร์-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1อินเดีย-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1อินโดนีเซีย-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1ไม่ปรากฎสัญชาติ11--2
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1อื่นๆ11--2
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนทั้งหมด239895423-1,557
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3ไทย236885416-1,537
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3กัมพูชา-84-12
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3เกาหลีใต้-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3จีน-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3ซาอุดีอาระเบีย-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3ญี่ปุ่น-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3เนปาล-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3ปากีสถาน-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3เมียนมา-11-2
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3ฟิลิปปิน-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3มาเลเซีย-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3ลาว-1--1
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3เวียดนาม-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3ศรีลังกา-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3สิงคโปร์-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3อินเดีย-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3อินโดนีเซีย-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3ไม่ปรากฎสัญชาติ1-1-2
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3อื่นๆ2-1-3
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนทั้งหมด48388--436
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2ไทย40372--412
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2กัมพูชา-7--7
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2เกาหลีใต้-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2จีน-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2ซาอุดีอาระเบีย-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2ญี่ปุ่น-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2เนปาล-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2ปากีสถาน-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2เมียนมา45--9
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2ฟิลิปปิน-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2มาเลเซีย-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2ลาว-1--1
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2เวียดนาม-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2ศรีลังกา-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2สิงคโปร์-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2อินเดีย-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2อินโดนีเซีย-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2ไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2อื่นๆ33--6
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนทั้งหมด101440241-782
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5ไทย88410234-732
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5กัมพูชา493-16
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5เกาหลีใต้-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5จีน-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5ซาอุดีอาระเบีย-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5ญี่ปุ่น-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5เนปาล-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5ปากีสถาน-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5เมียนมา252-9
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5ฟิลิปปิน-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5มาเลเซีย-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5ลาว152-8
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5เวียดนาม-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5ศรีลังกา-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5สิงคโปร์-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5อินเดีย-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5อินโดนีเซีย-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5ไม่ปรากฎสัญชาติ-4--4
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5อื่นๆ67--13
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5ข้อมูลผิดปกติ-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนทั้งหมด52117--169
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5ไทย4499--143
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5กัมพูชา24--6
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5เกาหลีใต้-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5จีน1---1
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5ซาอุดีอาระเบีย-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5ญี่ปุ่น-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5เนปาล-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5ปากีสถาน-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5เมียนมา37--10
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5ฟิลิปปิน-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5มาเลเซีย-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5ลาว13--4
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5เวียดนาม-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5ศรีลังกา-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5สิงคโปร์-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5อินเดีย-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5อินโดนีเซีย-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5อื่นๆ13--4
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5ข้อมูลผิดปกติ-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนทั้งหมด49197174-420
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5ไทย48195168-411
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5กัมพูชา-24-6
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5เกาหลีใต้-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5จีน-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5ซาอุดีอาระเบีย-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5ญี่ปุ่น-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5เนปาล-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5ปากีสถาน-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5เมียนมา-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5ฟิลิปปิน-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5มาเลเซีย-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5ลาว1-1-2
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5เวียดนาม-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5ศรีลังกา-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5สิงคโปร์-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5อินเดีย-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5อินโดนีเซีย-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5อื่นๆ--1-1
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5ข้อมูลผิดปกติ-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนทั้งหมด99348182-629
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5ไทย89321176-586
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5กัมพูชา9185-32
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5เกาหลีใต้-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5จีน-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5ซาอุดีอาระเบีย-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5ญี่ปุ่น-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5เนปาล-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5ปากีสถาน-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5เมียนมา18--9
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5ฟิลิปปิน-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5มาเลเซีย-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5ลาว-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5เวียดนาม-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5ศรีลังกา-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5สิงคโปร์-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5อินเดีย-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5อินโดนีเซีย-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5ไม่ปรากฎสัญชาติ--1-1
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5อื่นๆ-1--1
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5ข้อมูลผิดปกติ-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนทั้งหมด42110--152
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5ไทย41102--143
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5กัมพูชา-4--4
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5เกาหลีใต้-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5จีน-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5ซาอุดีอาระเบีย-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5ญี่ปุ่น-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5เนปาล-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5ปากีสถาน-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5เมียนมา-4--4
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5ฟิลิปปิน-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5มาเลเซีย-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5ลาว-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5เวียดนาม-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5ศรีลังกา-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5สิงคโปร์-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5อินเดีย-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5อินโดนีเซีย-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5ไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5อื่นๆ-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5ข้อมูลผิดปกติ-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนทั้งหมด46110--156
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5ไทย2795--122
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5กัมพูชา1712--29
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5เกาหลีใต้-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5จีน-1--1
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5ซาอุดีอาระเบีย-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5ญี่ปุ่น-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5เนปาล-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5ปากีสถาน-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5เมียนมา-2--2
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5ฟิลิปปิน-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5มาเลเซีย-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5ลาว-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5เวียดนาม-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5ศรีลังกา-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5สิงคโปร์-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5อินเดีย-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5อินโดนีเซีย-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5ไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5อื่นๆ1---1
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5ข้อมูลผิดปกติ-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนทั้งหมด153431--584
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3ไทย133381--514
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3กัมพูชา113--14
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3เกาหลีใต้-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3จีน21--3
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3ซาอุดีอาระเบีย-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3ญี่ปุ่น-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3เนปาล-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3ปากีสถาน-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3เมียนมา22--4
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3ฟิลิปปิน-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3มาเลเซีย-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3ลาว1030--40
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3เวียดนาม-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3ศรีลังกา-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3สิงคโปร์-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3อินเดีย-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3อินโดนีเซีย-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3ไม่ปรากฎสัญชาติ2---2
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3อื่นๆ34--7
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนทั้งหมด257472--729
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1ไทย245450--695
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1กัมพูชา314--17
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1เกาหลีใต้-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1จีน-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1ซาอุดีอาระเบีย-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1ญี่ปุ่น-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1เนปาล-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1ปากีสถาน-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1เมียนมา24--6
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1ฟิลิปปิน-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1มาเลเซีย-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1ลาว12--3
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1เวียดนาม-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1ศรีลังกา-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1สิงคโปร์-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1อินเดีย-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1อินโดนีเซีย-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1ไม่ปรากฎสัญชาติ2---2
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1อื่นๆ42--6
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนทั้งหมด80224--304
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3ไทย75215--290
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3กัมพูชา14--5
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3เกาหลีใต้-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3จีน-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3ซาอุดีอาระเบีย-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3ญี่ปุ่น-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3เนปาล-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3ปากีสถาน-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3เมียนมา-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3ฟิลิปปิน-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3มาเลเซีย-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3ลาว-1--1
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3เวียดนาม-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3ศรีลังกา-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3สิงคโปร์-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3อินเดีย-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3อินโดนีเซีย-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3ไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3อื่นๆ34--7
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนทั้งหมด260871--1,131
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3ไทย257857--1,114
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3กัมพูชา110--11
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3เกาหลีใต้-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3จีน-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3ซาอุดีอาระเบีย-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3ญี่ปุ่น-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3เนปาล-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3ปากีสถาน-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3เมียนมา11--2
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3ฟิลิปปิน-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3มาเลเซีย-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3ลาว-1--1
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3เวียดนาม-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3ศรีลังกา-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3สิงคโปร์-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3อินเดีย-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3อินโดนีเซีย-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3ไม่ปรากฎสัญชาติ12--3
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3อื่นๆ-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนทั้งหมด214670--884
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3ไทย206656--862
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3กัมพูชา66--12
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3เกาหลีใต้-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3จีน-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3ซาอุดีอาระเบีย-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3ญี่ปุ่น-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3เนปาล-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3ปากีสถาน-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3เมียนมา25--7
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3ฟิลิปปิน-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3มาเลเซีย-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3ลาว-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3เวียดนาม-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3ศรีลังกา-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3สิงคโปร์-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3อินเดีย-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3อินโดนีเซีย-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3อื่นๆ-2--2
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนทั้งหมด158638337-1,133
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1ไทย151627335-1,113
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1กัมพูชา261-9
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1เกาหลีใต้-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1จีน-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1ซาอุดีอาระเบีย-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1ญี่ปุ่น-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1เนปาล-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1ปากีสถาน-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1เมียนมา-2--2
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1ฟิลิปปิน-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1มาเลเซีย-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1ลาว-1--1
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1เวียดนาม-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1ศรีลังกา-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1สิงคโปร์-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1อินเดีย-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1อินโดนีเซีย-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1ไม่ปรากฎสัญชาติ1-1-2
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1อื่นๆ42--6
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนทั้งหมด-823--823
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3ไทย-814--814
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3กัมพูชา-6--6
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3เกาหลีใต้-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3จีน-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3ซาอุดีอาระเบีย-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3ญี่ปุ่น-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3เนปาล-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3ปากีสถาน-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3เมียนมา-2--2
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3ฟิลิปปิน-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3มาเลเซีย-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3ลาว-1--1
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3เวียดนาม-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3ศรีลังกา-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3สิงคโปร์-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3อินเดีย-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3อินโดนีเซีย-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3อื่นๆ-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนทั้งหมด45192--237
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4ไทย40181--221
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4กัมพูชา36--9
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4เกาหลีใต้-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4จีน-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4ซาอุดีอาระเบีย-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4ญี่ปุ่น-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4เนปาล-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4ปากีสถาน-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4เมียนมา1---1
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4ฟิลิปปิน-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4มาเลเซีย-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4ลาว-4--4
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4เวียดนาม-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4ศรีลังกา-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4สิงคโปร์-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4อินเดีย-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4อินโดนีเซีย-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4อื่นๆ11--2
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนทั้งหมด148524--672
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4ไทย146520--666
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4กัมพูชา-2--2
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4เกาหลีใต้-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4จีน-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4ซาอุดีอาระเบีย-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4ญี่ปุ่น-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4เนปาล-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4ปากีสถาน-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4เมียนมา-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4ฟิลิปปิน-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4มาเลเซีย-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4ลาว-1--1
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4เวียดนาม-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4ศรีลังกา-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4สิงคโปร์-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4อินเดีย-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4อินโดนีเซีย-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4ไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4อื่นๆ11--2
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนทั้งหมด152816--968
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4ไทย148800--948
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4กัมพูชา-12--12
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4เกาหลีใต้-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4จีน-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4ซาอุดีอาระเบีย-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4ญี่ปุ่น-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4เนปาล-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4ปากีสถาน-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4เมียนมา11--2
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4ฟิลิปปิน-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4มาเลเซีย-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4ลาว-1--1
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4เวียดนาม-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4ศรีลังกา-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4สิงคโปร์-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4อินเดีย-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4อินโดนีเซีย-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4ไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4อื่นๆ22--4
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนทั้งหมด121486--607
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4ไทย113449--562
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4กัมพูชา420--24
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4เกาหลีใต้-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4จีน-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4ซาอุดีอาระเบีย-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4ญี่ปุ่น-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4เนปาล-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4ปากีสถาน-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4เมียนมา312--15
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4ฟิลิปปิน-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4มาเลเซีย-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4ลาว-4--4
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4เวียดนาม-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4ศรีลังกา-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4สิงคโปร์-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4อินเดีย-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4อินโดนีเซีย-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4อื่นๆ11--2
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนทั้งหมด64188--252
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4ไทย61181--242
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4กัมพูชา-3--3
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4เกาหลีใต้-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4จีน-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4ซาอุดีอาระเบีย-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4ญี่ปุ่น-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4เนปาล-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4ปากีสถาน-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4เมียนมา11--2
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4ฟิลิปปิน-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4มาเลเซีย-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4ลาว11--2
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4เวียดนาม-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4ศรีลังกา-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4สิงคโปร์-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4อินเดีย-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4อินโดนีเซีย-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4ไม่ปรากฎสัญชาติ12--3
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4อื่นๆ-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนทั้งหมด193449--642
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4ไทย191433--624
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4กัมพูชา-7--7
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4เกาหลีใต้-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4จีน-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4ซาอุดีอาระเบีย-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4ญี่ปุ่น-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4เนปาล-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4ปากีสถาน-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4เมียนมา-3--3
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4ฟิลิปปิน-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4มาเลเซีย-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4ลาว13--4
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4เวียดนาม-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4ศรีลังกา-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4สิงคโปร์-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4อินเดีย-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4อินโดนีเซีย-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4อื่นๆ13--4
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนทั้งหมด55174--229
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5ไทย53168--221
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5กัมพูชา13--4
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5เกาหลีใต้-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5จีน-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5ซาอุดีอาระเบีย-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5ญี่ปุ่น-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5เนปาล-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5ปากีสถาน-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5เมียนมา-1--1
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5ฟิลิปปิน-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5มาเลเซีย-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5ลาว-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5เวียดนาม-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5ศรีลังกา-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5สิงคโปร์-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5อินเดีย-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5อินโดนีเซีย-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5อื่นๆ11--2
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5ข้อมูลผิดปกติ-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนทั้งหมด-188--188
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3ไทย-184--184
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3กัมพูชา-4--4
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3เกาหลีใต้-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3จีน-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3ซาอุดีอาระเบีย-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3ญี่ปุ่น-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3เนปาล-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3ปากีสถาน-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3เมียนมา-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3ฟิลิปปิน-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3มาเลเซีย-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3ลาว-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3เวียดนาม-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3ศรีลังกา-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3สิงคโปร์-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3อินเดีย-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3อินโดนีเซีย-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3อื่นๆ-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนทั้งหมด28138--166
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2ไทย25133--158
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2กัมพูชา33--6
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2เกาหลีใต้-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2จีน-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2ซาอุดีอาระเบีย-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2ญี่ปุ่น-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2เนปาล-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2ปากีสถาน-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2เมียนมา-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2ฟิลิปปิน-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2มาเลเซีย-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2ลาว-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2เวียดนาม-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2ศรีลังกา-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2สิงคโปร์-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2อินเดีย-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2อินโดนีเซีย-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2อื่นๆ-1--1
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนทั้งหมด248519--767
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4ไทย223477--700
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4กัมพูชา823--31
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4เกาหลีใต้-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4จีน-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4ซาอุดีอาระเบีย-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4ญี่ปุ่น-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4เนปาล-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4ปากีสถาน-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4เมียนมา43--7
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4ฟิลิปปิน-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4มาเลเซีย-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4ลาว34--7
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4เวียดนาม-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4ศรีลังกา-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4สิงคโปร์-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4อินเดีย-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4อินโดนีเซีย-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4ไม่ปรากฎสัญชาติ18--9
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4อื่นๆ94--13
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนทั้งหมด68102--170
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1ไทย736--43
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1กัมพูชา2746--73
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1เกาหลีใต้-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1จีน-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1ซาอุดีอาระเบีย-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1ญี่ปุ่น-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1เนปาล-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1ปากีสถาน-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1เมียนมา3214--46
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1ฟิลิปปิน1---1
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1มาเลเซีย-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1ลาว11--2
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1เวียดนาม-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1ศรีลังกา-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1สิงคโปร์-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1อินเดีย-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1อินโดนีเซีย-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-2--2
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1อื่นๆ-3--3
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนทั้งหมด119437--556
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1ไทย115426--541
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1กัมพูชา26--8
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1เกาหลีใต้-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1จีน-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1ซาอุดีอาระเบีย-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1ญี่ปุ่น-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1เนปาล-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1ปากีสถาน-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1เมียนมา14--5
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1ฟิลิปปิน-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1มาเลเซีย-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1ลาว-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1เวียดนาม-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1ศรีลังกา-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1สิงคโปร์-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1อินเดีย-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1อินโดนีเซีย-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1ไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1อื่นๆ-1--1
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนทั้งหมด34250--284
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1ไทย23228--251
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1กัมพูชา27--9
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1เกาหลีใต้-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1จีน-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1ซาอุดีอาระเบีย-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1ญี่ปุ่น-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1เนปาล-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1ปากีสถาน-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1เมียนมา812--20
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1ฟิลิปปิน-1--1
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1มาเลเซีย-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1ลาว-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1เวียดนาม-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1ศรีลังกา-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1สิงคโปร์-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1อินเดีย-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1อินโดนีเซีย-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1อื่นๆ12--3
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนทั้งหมด38237--275
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1ไทย35223--258
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1กัมพูชา24--6
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1เกาหลีใต้-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1จีน-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1ซาอุดีอาระเบีย-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1ญี่ปุ่น-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1เนปาล-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1ปากีสถาน-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1เมียนมา-1--1
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1ฟิลิปปิน-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1มาเลเซีย-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1ลาว-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1เวียดนาม-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1ศรีลังกา-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1สิงคโปร์-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1อินเดีย-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1อินโดนีเซีย-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-2--2
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1อื่นๆ17--8
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนทั้งหมด108348315-771
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1ไทย97323304-724
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1กัมพูชา51910-34
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1เกาหลีใต้-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1จีน-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1ซาอุดีอาระเบีย-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1ญี่ปุ่น-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1เนปาล-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1ปากีสถาน-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1เมียนมา541-10
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1ฟิลิปปิน-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1มาเลเซีย-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1ลาว-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1เวียดนาม-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1ศรีลังกา-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1สิงคโปร์-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1อินเดีย-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1อินโดนีเซีย-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1อื่นๆ12--3
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนทั้งหมด59231--290
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1ไทย58222--280
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1กัมพูชา-2--2
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1เกาหลีใต้-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1จีน-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1ซาอุดีอาระเบีย-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1ญี่ปุ่น-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1เนปาล-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1ปากีสถาน-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1เมียนมา-1--1
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1ฟิลิปปิน-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1มาเลเซีย-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1ลาว-1--1
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1เวียดนาม-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1ศรีลังกา-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1สิงคโปร์-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1อินเดีย-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1อินโดนีเซีย-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-2--2
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1อื่นๆ13--4
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนทั้งหมด22107--129
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1ไทย17102--119
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1กัมพูชา53--8
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1เกาหลีใต้-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1จีน-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1ซาอุดีอาระเบีย-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1ญี่ปุ่น-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1เนปาล-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1ปากีสถาน-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1เมียนมา-1--1
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1ฟิลิปปิน-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1มาเลเซีย-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1ลาว-1--1
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1เวียดนาม-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1ศรีลังกา-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1สิงคโปร์-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1อินเดีย-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1อินโดนีเซีย-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1อื่นๆ-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนทั้งหมด44165--209
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2ไทย44165--209
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2กัมพูชา-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2เกาหลีใต้-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2จีน-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2ซาอุดีอาระเบีย-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2ญี่ปุ่น-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2เนปาล-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2ปากีสถาน-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2เมียนมา-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2ฟิลิปปิน-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2มาเลเซีย-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2ลาว-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2เวียดนาม-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2ศรีลังกา-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2สิงคโปร์-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2อินเดีย-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2อินโดนีเซีย-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2อื่นๆ-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนทั้งหมด103390--493
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2ไทย103384--487
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2กัมพูชา-6--6
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2เกาหลีใต้-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2จีน-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2ซาอุดีอาระเบีย-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2ญี่ปุ่น-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2เนปาล-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2ปากีสถาน-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2เมียนมา-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2ฟิลิปปิน-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2มาเลเซีย-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2ลาว-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2เวียดนาม-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2ศรีลังกา-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2สิงคโปร์-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2อินเดีย-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2อินโดนีเซีย-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2อื่นๆ-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนทั้งหมด95276--371
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2ไทย94273--367
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2กัมพูชา-2--2
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2เกาหลีใต้-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2จีน-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2ซาอุดีอาระเบีย-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2ญี่ปุ่น-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2เนปาล-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2ปากีสถาน-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2เมียนมา-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2ฟิลิปปิน-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2มาเลเซีย-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2ลาว-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2เวียดนาม-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2ศรีลังกา-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2สิงคโปร์-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2อินเดีย-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2อินโดนีเซีย-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2อื่นๆ1---1
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนทั้งหมด65235--300
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2ไทย61226--287
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2กัมพูชา24--6
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2เกาหลีใต้-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2จีน-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2ซาอุดีอาระเบีย-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2ญี่ปุ่น-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2เนปาล-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2ปากีสถาน-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2เมียนมา13--4
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2ฟิลิปปิน-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2มาเลเซีย-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2ลาว12--3
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2เวียดนาม-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2ศรีลังกา-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2สิงคโปร์-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2อินเดีย-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2อินโดนีเซีย-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2อื่นๆ-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนทั้งหมด159601--760
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2ไทย159594--753
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2กัมพูชา-3--3
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2เกาหลีใต้-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2จีน-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2ซาอุดีอาระเบีย-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2ญี่ปุ่น-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2เนปาล-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2ปากีสถาน-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2เมียนมา-1--1
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2ฟิลิปปิน-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2มาเลเซีย-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2ลาว-1--1
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2เวียดนาม-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2ศรีลังกา-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2สิงคโปร์-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2อินเดีย-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2อินโดนีเซีย-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2อื่นๆ-2--2
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนทั้งหมด100414269-783
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2ไทย87387266-740
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2กัมพูชา110--11
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2เกาหลีใต้-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2จีน-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2ซาอุดีอาระเบีย-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2ญี่ปุ่น-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2เนปาล-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2ปากีสถาน-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2เมียนมา652-13
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2ฟิลิปปิน-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2มาเลเซีย-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2ลาว111-3
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2เวียดนาม-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2ศรีลังกา-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2สิงคโปร์-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2อินเดีย-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2อินโดนีเซีย-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2ไม่ปรากฎสัญชาติ-3--3
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2อื่นๆ58--13
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนทั้งหมด56198--254
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2ไทย45183--228
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2กัมพูชา-5--5
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2เกาหลีใต้-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2จีน-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2ซาอุดีอาระเบีย-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2ญี่ปุ่น-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2เนปาล-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2ปากีสถาน-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2เมียนมา21--3
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2ฟิลิปปิน-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2มาเลเซีย-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2ลาว-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2เวียดนาม-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2ศรีลังกา-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2สิงคโปร์-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2อินเดีย-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2อินโดนีเซีย-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2ไม่ปรากฎสัญชาติ14--5
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2อื่นๆ85--13
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนทั้งหมด108328116-552
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2ไทย88254109-451
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2กัมพูชา-152-17
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2เกาหลีใต้-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2จีน-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2ซาอุดีอาระเบีย-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2ญี่ปุ่น-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2เนปาล-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2ปากีสถาน-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2เมียนมา-275-32
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2ฟิลิปปิน-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2มาเลเซีย-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2ลาว-2--2
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2เวียดนาม-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2ศรีลังกา-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2สิงคโปร์-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2อินเดีย-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2อินโดนีเซีย-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2ไม่ปรากฎสัญชาติ-3--3
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2อื่นๆ2027--47
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนทั้งหมด1786--103
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4ไทย1785--102
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4กัมพูชา-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4เกาหลีใต้-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4จีน-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4ซาอุดีอาระเบีย-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4ญี่ปุ่น-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4เนปาล-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4ปากีสถาน-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4เมียนมา-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4ฟิลิปปิน-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4มาเลเซีย-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4ลาว-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4เวียดนาม-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4ศรีลังกา-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4สิงคโปร์-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4อินเดีย-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4อินโดนีเซีย-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4อื่นๆ-1--1
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนทั้งหมด64421--485
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4ไทย63415--478
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4กัมพูชา-3--3
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4เกาหลีใต้-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4จีน-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4ซาอุดีอาระเบีย-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4ญี่ปุ่น-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4เนปาล-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4ปากีสถาน-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4เมียนมา-1--1
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4ฟิลิปปิน-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4มาเลเซีย-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4ลาว1---1
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4เวียดนาม-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4ศรีลังกา-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4สิงคโปร์-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4อินเดีย-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4อินโดนีเซีย-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4อื่นๆ-2--2
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนทั้งหมด81249--330
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4ไทย75219--294
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4กัมพูชา123--24
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4เกาหลีใต้-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4จีน-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4ซาอุดีอาระเบีย-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4ญี่ปุ่น-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4เนปาล-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4ปากีสถาน-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4เมียนมา14--5
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4ฟิลิปปิน-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4มาเลเซีย-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4ลาว-1--1
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4เวียดนาม-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4ศรีลังกา-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4สิงคโปร์-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4อินเดีย-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4อินโดนีเซีย-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4อื่นๆ42--6
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4นักเรียนทั้งหมด47326--373
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4ไทย44312--356
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4กัมพูชา-4--4
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4เกาหลีใต้-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4จีน-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4ซาอุดีอาระเบีย-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4ญี่ปุ่น-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4เนปาล-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4ปากีสถาน-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4เมียนมา24--6
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4ฟิลิปปิน-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4มาเลเซีย-1--1
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4ลาว1---1
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4เวียดนาม-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4ศรีลังกา-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4สิงคโปร์-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4อินเดีย-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4อินโดนีเซีย-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4ไม่ปรากฎสัญชาติ-2--2
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4อื่นๆ-3--3
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนทั้งหมด2083--103
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4ไทย1978--97
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4กัมพูชา-5--5
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4เกาหลีใต้-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4จีน-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4ซาอุดีอาระเบีย-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4ญี่ปุ่น-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4เนปาล-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4ปากีสถาน-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4เมียนมา-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4ฟิลิปปิน-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4มาเลเซีย-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4ลาว-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4เวียดนาม-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4ศรีลังกา-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4สิงคโปร์-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4อินเดีย-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4อินโดนีเซีย-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4อื่นๆ1---1
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนทั้งหมด106459436-1,001
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4ไทย100450434-984
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4กัมพูชา-31-4
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4เกาหลีใต้-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4จีน-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4ซาอุดีอาระเบีย-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4ญี่ปุ่น-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4เนปาล-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4ปากีสถาน-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4เมียนมา221-5
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4ฟิลิปปิน-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4มาเลเซีย-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4ลาว11--2
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4เวียดนาม-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4ศรีลังกา-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4สิงคโปร์-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4อินเดีย-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4อินโดนีเซีย-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4ไม่ปรากฎสัญชาติ-3--3
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4อื่นๆ3---3
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนทั้งหมด129433324-886
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2ไทย125422322-869
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2กัมพูชา-102-12
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2เกาหลีใต้-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2จีน-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2ซาอุดีอาระเบีย-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2ญี่ปุ่น-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2เนปาล-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2ปากีสถาน-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2เมียนมา11--2
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2ฟิลิปปิน-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2มาเลเซีย-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2ลาว-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2เวียดนาม-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2ศรีลังกา-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2สิงคโปร์-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2อินเดีย-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2อินโดนีเซีย-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2อื่นๆ3---3
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด76384187-647
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1ไทย72350178-600
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1กัมพูชา1157-23
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1เกาหลีใต้-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1จีน-1--1
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1ญี่ปุ่น-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1เนปาล-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1ปากีสถาน-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1เมียนมา262-10
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1ฟิลิปปิน-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1มาเลเซีย-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1ลาว-1--1
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1เวียดนาม-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1ศรีลังกา-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1สิงคโปร์-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1อินเดีย-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1อินโดนีเซีย-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1อื่นๆ-11--11
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด98247--345
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1ไทย87241--328
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1กัมพูชา21--3
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1เกาหลีใต้-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1จีน-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1ญี่ปุ่น-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1เนปาล-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1ปากีสถาน-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1เมียนมา33--6
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1ฟิลิปปิน-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1มาเลเซีย-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1ลาว-1--1
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1เวียดนาม-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1ศรีลังกา-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1สิงคโปร์-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1อินเดีย-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1อินโดนีเซีย-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1อื่นๆ51--6
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนทั้งหมด70293--363
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3ไทย66274--340
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3กัมพูชา212--14
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3เกาหลีใต้-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3จีน-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3ซาอุดีอาระเบีย-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3ญี่ปุ่น-1--1
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3เนปาล-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3ปากีสถาน-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3เมียนมา11--2
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3ฟิลิปปิน-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3มาเลเซีย-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3ลาว-2--2
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3เวียดนาม-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3ศรีลังกา-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3สิงคโปร์-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3อินเดีย-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3อินโดนีเซีย-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3ไม่ปรากฎสัญชาติ-3--3
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3อื่นๆ1---1
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนทั้งหมด70179--249
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3ไทย64167--231
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3กัมพูชา29--11
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3เกาหลีใต้-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3จีน-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3ซาอุดีอาระเบีย-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3ญี่ปุ่น-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3เนปาล-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3ปากีสถาน-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3เมียนมา22--4
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3ฟิลิปปิน-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3มาเลเซีย-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3ลาว-1--1
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3เวียดนาม-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3ศรีลังกา-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3สิงคโปร์-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3อินเดีย-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3อินโดนีเซีย-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3อื่นๆ2---2
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนทั้งหมด1801,207612-1,999
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3ไทย1721,186606-1,964
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3กัมพูชา3131-17
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3เกาหลีใต้-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3จีน--1-1
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3ซาอุดีอาระเบีย-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3ญี่ปุ่น-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3เนปาล-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3ปากีสถาน-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3เมียนมา242-8
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3ฟิลิปปิน-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3มาเลเซีย-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3ลาว13--4
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3เวียดนาม-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3ศรีลังกา-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3สิงคโปร์-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3อินเดีย-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3อินโดนีเซีย-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3ไม่ปรากฎสัญชาติ-11-2
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3อื่นๆ2-1-3
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนทั้งหมด51161--212
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3ไทย50156--206
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3กัมพูชา15--6
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3เกาหลีใต้-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3จีน-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3ซาอุดีอาระเบีย-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3ญี่ปุ่น-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3เนปาล-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3ปากีสถาน-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3เมียนมา-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3ฟิลิปปิน-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3มาเลเซีย-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3ลาว-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3เวียดนาม-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3ศรีลังกา-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3สิงคโปร์-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3อินเดีย-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3อินโดนีเซีย-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3อื่นๆ-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนทั้งหมด83365--448
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3ไทย76350--426
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3กัมพูชา-1--1
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3เกาหลีใต้-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3จีน-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3ซาอุดีอาระเบีย-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3ญี่ปุ่น-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3เนปาล-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3ปากีสถาน-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3เมียนมา68--14
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3ฟิลิปปิน-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3มาเลเซีย-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3ลาว12--3
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3เวียดนาม-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3ศรีลังกา-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3สิงคโปร์-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3อินเดีย-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3อินโดนีเซีย-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3อื่นๆ-3--3
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนทั้งหมด1791,530709-2,418
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3ไทย1721,494694-2,360
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3กัมพูชา22011-33
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3เกาหลีใต้-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3จีน-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3ซาอุดีอาระเบีย-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3ญี่ปุ่น-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3เนปาล-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3ปากีสถาน-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3เมียนมา372-12
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3ฟิลิปปิน-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3มาเลเซีย-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3ลาว-31-4
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3เวียดนาม-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3ศรีลังกา-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3สิงคโปร์-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3อินเดีย-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3อินโดนีเซีย-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3ไม่ปรากฎสัญชาติ-2--2
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3อื่นๆ241-7
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2นักเรียนทั้งหมด78140--218
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2ไทย76137--213
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2กัมพูชา-1--1
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2เกาหลีใต้-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2จีน-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2ซาอุดีอาระเบีย-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2ญี่ปุ่น-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2เนปาล-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2ปากีสถาน-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2เมียนมา12--3
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2ฟิลิปปิน-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2มาเลเซีย-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2ลาว-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2เวียดนาม-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2ศรีลังกา-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2สิงคโปร์-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2อินเดีย-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2อินโดนีเซีย-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2ไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2อื่นๆ-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด85237250-572
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1ไทย83235249-567
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1กัมพูชา1---1
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1เกาหลีใต้-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1จีน-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1ญี่ปุ่น-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1เนปาล-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1ปากีสถาน-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1เมียนมา-1--1
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1ฟิลิปปิน-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1มาเลเซีย-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1ลาว-11-2
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1เวียดนาม-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1ศรีลังกา-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1สิงคโปร์-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1อินเดีย-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1อินโดนีเซีย-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1อื่นๆ-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนทั้งหมด110366259-735
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2ไทย107351255-713
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2กัมพูชา-113-14
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2เกาหลีใต้-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2จีน-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2ซาอุดีอาระเบีย-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2ญี่ปุ่น-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2เนปาล-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2ปากีสถาน-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2เมียนมา-1--1
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2ฟิลิปปิน-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2มาเลเซีย-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2ลาว11--2
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2เวียดนาม-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2ศรีลังกา-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2สิงคโปร์-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2อินเดีย-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2อินโดนีเซีย-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2ไม่ปรากฎสัญชาติ1-1-2
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2อื่นๆ12--3
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด38126--164
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ไทย35122--157
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1กัมพูชา23--5
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1เกาหลีใต้-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1จีน-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ญี่ปุ่น-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1เนปาล-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ปากีสถาน-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1เมียนมา-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ฟิลิปปิน-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1มาเลเซีย-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ลาว1---1
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1เวียดนาม-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ศรีลังกา-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1สิงคโปร์-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1อินเดีย-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1อินโดนีเซีย-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1อื่นๆ-1--1
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด121240175-536
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1ไทย117233172-522
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1กัมพูชา233-8
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1เกาหลีใต้-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1จีน-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1ญี่ปุ่น-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1เนปาล-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1ปากีสถาน-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1เมียนมา14--5
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1ฟิลิปปิน-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1มาเลเซีย-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1ลาว-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1เวียดนาม-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1ศรีลังกา-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1สิงคโปร์-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1อินเดีย-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1อินโดนีเซีย-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1อื่นๆ1---1
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด161593375-1,129
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ไทย158585372-1,115
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1กัมพูชา-41-5
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1เกาหลีใต้-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1จีน-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ญี่ปุ่น-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1เนปาล-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ปากีสถาน-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1เมียนมา131-5
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ฟิลิปปิน-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1มาเลเซีย-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ลาว-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1เวียดนาม-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ศรีลังกา-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1สิงคโปร์-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1อินเดีย-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1อินโดนีเซีย-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ111-3
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1อื่นๆ1---1
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนทั้งหมด321802247-1,370
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2ไทย305792245-1,342
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2กัมพูชา1061-17
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2เกาหลีใต้-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2จีน-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2ซาอุดีอาระเบีย-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2ญี่ปุ่น-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2เนปาล-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2ปากีสถาน-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2เมียนมา33--6
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2ฟิลิปปิน-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2มาเลเซีย-1--1
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2ลาว1---1
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2เวียดนาม-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2ศรีลังกา-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2สิงคโปร์-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2อินเดีย-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2อินโดนีเซีย-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2ไม่ปรากฎสัญชาติ1-1-2
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2อื่นๆ1---1
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด37128--165
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1ไทย34122--156
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1กัมพูชา23--5
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1เกาหลีใต้-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1จีน-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1ญี่ปุ่น-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1เนปาล-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1ปากีสถาน-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1เมียนมา-1--1
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1ฟิลิปปิน-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1มาเลเซีย-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1ลาว-2--2
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1เวียดนาม-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1ศรีลังกา-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1สิงคโปร์-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1อินเดีย-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1อินโดนีเซีย-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1อื่นๆ1---1
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด83197--280
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1ไทย80187--267
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1กัมพูชา27--9
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1เกาหลีใต้-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1จีน-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1ญี่ปุ่น-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1เนปาล-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1ปากีสถาน-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1เมียนมา13--4
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1ฟิลิปปิน-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1มาเลเซีย-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1ลาว-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1เวียดนาม-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1ศรีลังกา-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1สิงคโปร์-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1อินเดีย-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1อินโดนีเซีย-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1อื่นๆ-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนทั้งหมด98374239-711
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2ไทย97360233-690
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2กัมพูชา-85-13
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2เกาหลีใต้-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2จีน-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2ซาอุดีอาระเบีย-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2ญี่ปุ่น-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2เนปาล-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2ปากีสถาน-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2เมียนมา131-5
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2ฟิลิปปิน-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2มาเลเซีย-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2ลาว-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2เวียดนาม-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2ศรีลังกา-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2สิงคโปร์-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2อินเดีย-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2อินโดนีเซีย-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2อื่นๆ-3--3
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3นักเรียนทั้งหมด141728292-1,161
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3ไทย137709288-1,134
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3กัมพูชา-123-15
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3เกาหลีใต้-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3จีน-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3ซาอุดีอาระเบีย-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3ญี่ปุ่น-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3เนปาล-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3ปากีสถาน-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3เมียนมา-4--4
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3ฟิลิปปิน-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3มาเลเซีย-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3ลาว-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3เวียดนาม-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3ศรีลังกา-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3สิงคโปร์-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3อินเดีย-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3อินโดนีเซีย-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3ไม่ปรากฎสัญชาติ-21-3
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3อื่นๆ41--5
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด182592--774
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1ไทย163544--707
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1กัมพูชา622--28
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1เกาหลีใต้-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1จีน-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1ญี่ปุ่น-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1เนปาล-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1ปากีสถาน-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1เมียนมา26--8
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1ฟิลิปปิน-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1มาเลเซีย-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1ลาว22--4
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1เวียดนาม2---2
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1ศรีลังกา-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1สิงคโปร์-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1อินเดีย-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1อินโดนีเซีย-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ15--6
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1อื่นๆ613--19
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด94199--293
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1ไทย82183--265
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1กัมพูชา711--18
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1เกาหลีใต้-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1จีน-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1ญี่ปุ่น-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1เนปาล-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1ปากีสถาน-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1เมียนมา43--7
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1ฟิลิปปิน-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1มาเลเซีย-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1ลาว-2--2
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1เวียดนาม-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1ศรีลังกา-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1สิงคโปร์-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1อินเดีย-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1อินโดนีเซีย-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1อื่นๆ-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนทั้งหมด48144--192
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2ไทย46140--186
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2กัมพูชา23--5
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2เกาหลีใต้-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2จีน-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2ซาอุดีอาระเบีย-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2ญี่ปุ่น-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2เนปาล-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2ปากีสถาน-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2เมียนมา-1--1
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2ฟิลิปปิน-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2มาเลเซีย-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2ลาว-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2เวียดนาม-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2ศรีลังกา-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2สิงคโปร์-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2อินเดีย-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2อินโดนีเซีย-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2อื่นๆ-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนทั้งหมด87174--261
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2ไทย83164--247
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2กัมพูชา38--11
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2เกาหลีใต้-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2จีน-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2ซาอุดีอาระเบีย-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2ญี่ปุ่น-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2เนปาล-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2ปากีสถาน-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2เมียนมา12--3
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2ฟิลิปปิน-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2มาเลเซีย-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2ลาว-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2เวียดนาม-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2ศรีลังกา-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2สิงคโปร์-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2อินเดีย-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2อินโดนีเซีย-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2อื่นๆ-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----


ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Version.2022.1.KAOPUNHOT