ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชบ.๓
วัดบุญสัมพันธ์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก20030004
PERCODE 6 หลัก80066
กระทรวง 10 หลัก1020080066
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดบุญสัมพันธ์
ชื่อ (อังกฤษ)Watboonsumphan
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์20150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์831167038
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์http://www.watboonsumphan.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
12.90925824
Longitude
100.9150842

18 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน