4,218

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน93022.05%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา3708.77%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด3628.58%
ข้อมูลสถานศึกษา3307.82%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด1533.63%
ภาพรวมระดับจังหวัด1473.49%
คณะกรรมการ1363.22%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน1353.20%
ผลสอบ O-Net1062.51%
ตารางจำแนก.เพศ1052.49%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
สรุป นร.รายชั้นเรียน992.35%
สถิติ/บริการ972.30%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง892.11%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน821.94%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง811.92%
โครงการในโรงเรียน751.78%
แนวโน้ม จำนวน นร.671.59%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ671.59%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ591.40%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ561.33%
นร.จำแนกตามอายุ531.26%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น521.23%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา471.11%
นร.จำแนกตามความพิการ431.02%
บุคลากรเกษียณอายุ431.02%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา421.00%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน400.95%
นร.จำแนกตามสัญชาติ380.90%
ผลสอบ NT370.88%
รายงานบริหารงบประมาณ360.85%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส300.71%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด290.69%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง280.66%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด260.62%
ผลสอบ RT240.57%
นร.จำแนกตามศาสนา200.47%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.190.45%
ตรวจผลการเรียน นร.180.43%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน160.38%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง160.38%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ150.36%