5,520

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน112120.31%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด62611.34%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา60310.92%
ข้อมูลสถานศึกษา3305.98%
สรุป นร.รายชั้นเรียน2123.84%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด2113.82%
ภาพรวมระดับจังหวัด1883.41%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน1833.32%
คณะกรรมการ1482.68%
ตารางจำแนก.เพศ1382.50%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
แผนอัตรากำลังข้าราชการ1182.14%
ผลสอบ O-Net1112.01%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน1061.92%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง1051.90%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง1021.85%
สถิติ/บริการ971.76%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น951.72%
โครงการในโรงเรียน821.49%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ741.34%
แนวโน้ม จำนวน นร.721.30%
บุคลากรเกษียณอายุ721.30%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ671.21%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา601.09%
นร.จำแนกตามอายุ591.07%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา551.00%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด490.89%
นร.จำแนกตามความพิการ450.82%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน430.78%
นร.จำแนกตามสัญชาติ400.72%
รายงานบริหารงบประมาณ380.69%
ผลสอบ NT380.69%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด320.58%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส310.56%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง300.54%
ผลสอบ RT240.43%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.220.40%
นร.จำแนกตามศาสนา210.38%
ตรวจผลการเรียน นร.200.36%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ190.34%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง170.31%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน160.29%