ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชบ.๓
วัดวังหิน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก20030063
PERCODE 6 หลัก80203
กระทรวง 10 หลัก1020080203
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดวังหิน
ชื่อ (อังกฤษ)watwanghin
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสุรศักดิ์
อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์20110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์038-313902
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.16984064
Longitude
100.9442902

19 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน