ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชบ.๓
บ้านนอก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก20030026
PERCODE 6 หลัก80075
กระทรวง 10 หลัก1020080075
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนอก
ชื่อ (อังกฤษ)Bannok
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลห้วยใหญ่
อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์20150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์038-239055
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
12.849423
Longitude
100.9617

30 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน