ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชบ.๓
บ้านวังค้อ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก20030054
PERCODE 6 หลัก80215
กระทรวง 10 หลัก1020080215
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังค้อ
ชื่อ (อังกฤษ)Banwangkor school
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบึง
อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์20230
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์38340014
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์www.banwangkor.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.096444
Longitude
101.019503

19 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน