ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชบ.๓
วัดสุกรีย์บุญญาราม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก20030011
PERCODE 6 หลัก80044
กระทรวง 10 หลัก1020080044
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดสุกรีย์บุญญาราม
ชื่อ (อังกฤษ)Watsukreebunyaram
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบางละมุง
อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์20150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์38236610
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์www.watsukreebunyaram.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.0590653
Longitude
100.9502744

5 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน