ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชบ.๓
บ้านขลอด
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก20030080
PERCODE 6 หลัก80236
กระทรวง 10 หลัก1020080236
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขลอด
ชื่อ (อังกฤษ)banklod
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลพลูตาหลวง
อำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์20180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์038-245021
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์-http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1020080236
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
12.68806111
Longitude
100.9766936

45 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน