ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชบ.๓
วัดสว่างอารมณ์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก20030015
PERCODE 6 หลัก80054
กระทรวง 10 หลัก1020080054
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดสว่างอารมณ์
ชื่อ (อังกฤษ)Watsawangarom
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโป่ง
อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์20150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์38227000
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
12.96642721
Longitude
100.988099

11 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน