ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกวิทยฐานะ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายรวม
20030032 บ้านบึงบางละมุงห้วยใหญ่บางละมุง 40
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาเขาคันทรงศรีราชา 20
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาเขาคันทรงศรีราชา 20
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาเขาคันทรงศรีราชา 20
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาเขาคันทรงศรีราชา 20
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาเขาคันทรงศรีราชา 20
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาทุ่งสุขลาศรีราชา 10
20030039 วัดมโนรมศรีราชาทุ่งสุขลาศรีราชา 10
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาทุ่งสุขลาศรีราชา 10
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาทุ่งสุขลาศรีราชา 10
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาทุ่งสุขลาศรีราชา 10
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาบ่อวินศรีราชา 30
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาบ่อวินศรีราชา 20
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาบางพระศรีราชา 50
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาบางพระศรีราชา 50
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาบางพระศรีราชา 50
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาบางพระศรีราชา 50
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาบางพระศรีราชา 50
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาบางพระศรีราชา 50
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาบึงศรีราชา 30
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาบึงศรีราชา 10
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาบึงศรีราชา 30
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาบึงศรีราชา 30
20030056 บ้านบึงศรีราชาบึงศรีราชา 30
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาบึงศรีราชา 10
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาบึงศรีราชา 30
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาสุรศักดิ์ศรีราชา 40
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาสุรศักดิ์ศรีราชา 40
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาสุรศักดิ์ศรีราชา 40
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาสุรศักดิ์ศรีราชา 40
20030063 วัดวังหินศรีราชาสุรศักดิ์ศรีราชา 40
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาหนองขามศรีราชา 40
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาหนองขามศรีราชา 50
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาหนองขามศรีราชา 30
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาหนองขามศรีราชา 20
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาหนองขามศรีราชา 40
20030072 บ้านหินวงสัตหีบนาจอมเทียนสัตหีบ 10
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบนาจอมเทียนสัตหีบ 10
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบนาจอมเทียนสัตหีบ 10
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบนาจอมเทียนสัตหีบ 10
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบบางเสร่สัตหีบ 10
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบบางเสร่สัตหีบ 10
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบบางเสร่สัตหีบ 10
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 20
20030080 บ้านขลอดสัตหีบพลูตาหลวงสัตหีบ 20
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบพลูตาหลวงสัตหีบ 20
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบพลูตาหลวงสัตหีบ 20
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 20
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 20
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบสัตหีบ 20
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบแสมสารสัตหีบ 20
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงห้วยใหญ่บางละมุง 40
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงห้วยใหญ่บางละมุง 40
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงห้วยใหญ่บางละมุง 40
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงห้วยใหญ่บางละมุง 40
20030026 บ้านนอกบางละมุงห้วยใหญ่บางละมุง 40
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงห้วยใหญ่บางละมุง 40
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงหนองปลาไหลบางละมุง 20
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงหนองปลาไหลบางละมุง 10
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงหนองปลาไหลบางละมุง 10
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงหนองปรือบางละมุง 30
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงหนองปรือบางละมุง 30
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงหนองปรือบางละมุง 30
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงโป่งบางละมุง 30
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงหนองปรือบางละมุง 30
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงหนองปรือบางละมุง 30
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงโป่งบางละมุง 20
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุงบางละมุง 10
20030014 วัดโป่งบางละมุงโป่งบางละมุง 20
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุงบางละมุง 10
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุงบางละมุง 10
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุงบางละมุง 10
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงตะเคียนเตี้ยบางละมุง 20
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงตะเคียนเตี้ยบางละมุง 10
20030007 บ้านนาวังบางละมุงตะเคียนเตี้ยบางละมุง 10
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงเขาไม้แก้วบางละมุง 20
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงหนองปรือบางละมุง 30
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงตะเคียนเตี้ยบางละมุง 10
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงตะเคียนเตี้ยบางละมุง 10
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงเขาไม้แก้วบางละมุง 20
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงเขาไม้แก้วบางละมุง 20
ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Version.2022.1.KAOPUNHOT