ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชบ.๓
บ้านมาบประชัน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก20030016
PERCODE 6 หลัก80062
กระทรวง 10 หลัก1020080062
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านมาบประชัน
ชื่อ (อังกฤษ)Banmabprachan School
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโป่ง
อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์20150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์038 - 733459
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
12.93349381
Longitude
100.9702805

17 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน