ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชบ.๓
บ้านหนองปรือ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก20030055
PERCODE 6 หลัก80216
กระทรวง 10 หลัก1020080216
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองปรือ
ชื่อ (อังกฤษ)bannongprue
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบึง
อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์20230
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์38340318
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์http://www.thai-school.net/bnpp/
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.09766341
Longitude
101.005966

17 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน