ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชบ.๓
วัดนาพร้าว
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก20030060
PERCODE 6 หลัก80200
กระทรวง 10 หลัก1020080200
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดนาพร้าว
ชื่อ (อังกฤษ)watnaprao school
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสุรศักดิ์
อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์20110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์38338299
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์www.facebook.com/watnaprao
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.16389715
Longitude
100.9712141

21 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน