ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชบ.๓
วัดบ้านนา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก20030042
PERCODE 6 หลัก80207
กระทรวง 10 หลัก1020080207
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดบ้านนา
ชื่อ (อังกฤษ)Watbanna
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์20230
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์38490251
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์www.watbannaschoo.org
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.07059536
Longitude
100.9220822

3 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน