ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชบ.๓
บ้านเขาคันทรง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ประถมฯ - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก20030035
PERCODE 6 หลัก80229
กระทรวง 10 หลัก1020080229
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเขาคันทรง
ชื่อ (อังกฤษ)Bankaokanshong
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเขาคันทรง
อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์20110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์038-290060
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์www.kaokansong.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.115478
Longitude
101.166859

37.3 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน