ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชบ.๓
บ้านทุ่งคา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก20030027
PERCODE 6 หลัก80073
กระทรวง 10 หลัก1020080073
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทุ่งคา
ชื่อ (อังกฤษ)BANTUNGKA
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลห้วยใหญ่
อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์20150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์38059465
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
12.86125846
Longitude
100.9298931

25 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน