ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชบ.๓
วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก20030070
PERCODE 6 หลัก80199
กระทรวง 10 หลัก1020080199
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)
ชื่อ (อังกฤษ)Watnongkham School
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองขาม
อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์20230
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.1307105
Longitude
100.9712742

13 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน