ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชบ.๓
บ้านเขาหิน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก20030045
PERCODE 6 หลัก80219
กระทรวง 10 หลัก1020080219
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเขาหิน
ชื่อ (อังกฤษ)Baan Khaohin
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ่อวิน
อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์20230
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.0562679
Longitude
101.0997953

40 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน