ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชบ.๓
วัดพิบูลสัณหธรรม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก20030062
PERCODE 6 หลัก80202
กระทรวง 10 หลัก1020080202
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดพิบูลสัณหธรรม
ชื่อ (อังกฤษ)watphibulsanhatum
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสุรศักดิ์
อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์20110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์38313903
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.140314
Longitude
100.937616

20 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน