ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชบ.๓
บ้านทุ่งกลม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก20030021
PERCODE 6 หลัก80067
กระทรวง 10 หลัก1020080067
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทุ่งกลม
ชื่อ (อังกฤษ)BANTUNGKLOM
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์20260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
12.89670084
Longitude
100.9444215

19 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน