ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชบ.๓
บ้านชากยายจีน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก20030038
PERCODE 6 หลัก80208
กระทรวง 10 หลัก1020080208
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านชากยายจีน
ชื่อ (อังกฤษ)baanchakyaichin
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์20230
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์063-1734009
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.11158286
Longitude
100.9313229

5 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน