ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชบ.๓
ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก20030003
PERCODE 6 หลัก80058
กระทรวง 10 หลัก1020080058
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว
ชื่อ (อังกฤษ)Khaomaikaew
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์20150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์38309222
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์http://www.kmkschool.net/news.php
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
12.95005246
Longitude
101.0359704

10 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน