จำนวนนักเรียน จำแนกตามอายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด7,96429,6047,076-44,644
น้อยกว่า 2 ปี-----
2 ปี-----
3 ปี316---316
4 ปี1,718---1,718
5 ปี3,165---3,165
6 ปี2,5911,273--3,864
7 ปี1214,475--4,596
8 ปี254,604--4,629
9 ปี114,710--4,721
10 ปี54,920--4,925
11 ปี74,995--5,002
12 ปี34,028462-4,493
13 ปี24172,165-2,584
14 ปี-1072,358-2,465
15 ปี-551,788-1,843
16 ปี-17228-245
17 ปี-351-54
18 ปี--19-19
19 ปี--4-4
20 ปี--1-1
20 ปีขึ้นไป-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 420 ปีขึ้นไป-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 420 ปี-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 419 ปี-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 418 ปี-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 417 ปี-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 416 ปี-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 415 ปี-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 414 ปี-1--1
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 413 ปี-2--2
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 412 ปี-23--23
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 411 ปี-43--43
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 410 ปี-39--39
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 49 ปี-40--40
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 48 ปี-24--24
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 47 ปี-30--30
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 46 ปี146--20
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 45 ปี10---10
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 44 ปี2---2
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 43 ปี-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 42 ปี-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4น้อยกว่า 2 ปี-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนทั้งหมด26208--234
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 220 ปีขึ้นไป-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 220 ปี-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 219 ปี-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 218 ปี-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 217 ปี--1-1
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 216 ปี--3-3
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 215 ปี--26-26
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 214 ปี-238-40
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 213 ปี-337-40
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 212 ปี-2217-39
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 211 ปี-30--30
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 210 ปี-26--26
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 29 ปี-21--21
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 28 ปี-26--26
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 27 ปี-32--32
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 26 ปี169--25
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 25 ปี26---26
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 24 ปี14---14
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 23 ปี3---3
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 22 ปี-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2น้อยกว่า 2 ปี-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนทั้งหมด59171122-352
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 220 ปีขึ้นไป-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 220 ปี-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 219 ปี-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 218 ปี--1-1
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 217 ปี--1-1
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 216 ปี-16-7
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 215 ปี-152-53
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 214 ปี-668-74
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 213 ปี--75-75
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 212 ปี-5011-61
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 211 ปี-71--71
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 210 ปี-59--59
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 29 ปี-68--68
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 28 ปี-64--64
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 26 ปี3524--59
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 27 ปี256--58
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 25 ปี48---48
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 24 ปี14---14
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 23 ปี-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 22 ปี-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2น้อยกว่า 2 ปี-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนทั้งหมด99400214-713
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 220 ปีขึ้นไป-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 220 ปี-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 219 ปี-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 218 ปี-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 217 ปี-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 216 ปี-15-6
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 215 ปี--30-30
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 214 ปี-142-43
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 213 ปี--28-28
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 212 ปี-296-35
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 211 ปี-31--31
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 210 ปี-24--24
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 29 ปี-25--25
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 28 ปี-25--25
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 27 ปี-14--14
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 26 ปี-8--8
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 24 ปี-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 25 ปี-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 23 ปี-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 22 ปี-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2น้อยกว่า 2 ปี-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนทั้งหมด-158111-269
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 220 ปีขึ้นไป-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 220 ปี-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 219 ปี-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 218 ปี-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 217 ปี-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 216 ปี-2--2
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 215 ปี-2--2
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 214 ปี-3--3
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 213 ปี-3--3
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 212 ปี-7--7
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 211 ปี-12--12
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 210 ปี-16--16
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 29 ปี-14--14
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 28 ปี-16--16
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 27 ปี-16--16
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 26 ปี-1--1
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 25 ปี-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 24 ปี-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 23 ปี-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 22 ปี-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2น้อยกว่า 2 ปี-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนทั้งหมด-92--92
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 220 ปีขึ้นไป-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 220 ปี-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 219 ปี-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 218 ปี-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 217 ปี-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 216 ปี-1--1
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 215 ปี-1--1
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 214 ปี-1--1
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 213 ปี-4--4
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 212 ปี-36--36
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 211 ปี-43--43
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 210 ปี-32--32
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 29 ปี126--27
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 28 ปี323--26
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 27 ปี428--32
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 26 ปี1911--30
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 25 ปี22---22
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 24 ปี3---3
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 23 ปี-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 22 ปี-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2น้อยกว่า 2 ปี-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนทั้งหมด52206--258
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 120 ปีขึ้นไป-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 119 ปี-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 120 ปี-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 118 ปี-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 117 ปี-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 116 ปี-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 115 ปี-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 114 ปี-1--1
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 113 ปี-4--4
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 112 ปี-55--55
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 111 ปี-65--65
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 110 ปี-55--55
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 19 ปี-51--51
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 18 ปี-65--65
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 17 ปี971--80
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 16 ปี4313--56
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 15 ปี65---65
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 14 ปี67---67
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 13 ปี12---12
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 12 ปี-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1น้อยกว่า 2 ปี-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนทั้งหมด196380--576
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 120 ปีขึ้นไป-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 120 ปี-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 119 ปี-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 118 ปี--2-2
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 117 ปี--1-1
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 116 ปี--3-3
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 115 ปี-1101-102
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 114 ปี--139-139
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 113 ปี-11121-132
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 112 ปี-10420-124
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 111 ปี-126--126
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 110 ปี-99--99
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 19 ปี-88--88
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 18 ปี-95--95
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 17 ปี-91--91
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 16 ปี5220--72
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 15 ปี57---57
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 14 ปี12---12
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 13 ปี-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 12 ปี-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1น้อยกว่า 2 ปี-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนทั้งหมด121635387-1,143
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 120 ปีขึ้นไป-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 120 ปี-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 119 ปี-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 118 ปี-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 117 ปี-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 116 ปี-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 115 ปี--15-15
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 114 ปี--33-33
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 113 ปี-428-32
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 112 ปี-304-34
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 111 ปี-21--21
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 110 ปี-22--22
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 19 ปี-22--22
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 18 ปี-22--22
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 17 ปี-22--22
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 16 ปี196--25
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 15 ปี22---22
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 14 ปี15---15
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 13 ปี8---8
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 12 ปี-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1น้อยกว่า 2 ปี-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนทั้งหมด6414980-293
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 120 ปีขึ้นไป-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 120 ปี-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 119 ปี-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 118 ปี-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 117 ปี-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 116 ปี-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 115 ปี-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 114 ปี-2--2
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 112 ปี-51--51
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 113 ปี-8--8
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 111 ปี-57--57
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 110 ปี-57--57
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 19 ปี-50--50
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 18 ปี-45--45
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 17 ปี-48--48
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 16 ปี5111--62
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 15 ปี29---29
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 14 ปี10---10
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 13 ปี-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 12 ปี-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1น้อยกว่า 2 ปี-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนทั้งหมด90329--419
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 120 ปีขึ้นไป-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 120 ปี-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 119 ปี-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 118 ปี-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 117 ปี-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 116 ปี-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 115 ปี-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 114 ปี-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 113 ปี-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 112 ปี-109--109
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 111 ปี-112--112
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 110 ปี-106--106
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 19 ปี-110--110
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 18 ปี-99--99
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 17 ปี-110--110
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 16 ปี5940--99
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 15 ปี114---114
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 14 ปี75---75
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 13 ปี24---24
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 12 ปี-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1น้อยกว่า 2 ปี-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนทั้งหมด272686--958
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 320 ปีขึ้นไป-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 320 ปี-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 319 ปี-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 318 ปี--1-1
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 317 ปี-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 316 ปี--5-5
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 315 ปี--93-93
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 314 ปี-2135-137
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 313 ปี-6147-153
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 312 ปี-9742-139
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 311 ปี-147--147
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 310 ปี-133--133
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 39 ปี-149--149
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 38 ปี-144--144
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 37 ปี2151--153
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 36 ปี5266--118
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 35 ปี87---87
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 34 ปี80---80
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 33 ปี18---18
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 32 ปี-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3น้อยกว่า 2 ปี-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนทั้งหมด239895423-1,557
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 220 ปีขึ้นไป-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 220 ปี-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 219 ปี-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 218 ปี-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 217 ปี-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 216 ปี-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 215 ปี-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 214 ปี-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 213 ปี-3--3
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 212 ปี-55--55
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 211 ปี-66--66
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 210 ปี176--77
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 29 ปี-54--54
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 28 ปี166--67
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 26 ปี1311--24
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 27 ปี157--58
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 25 ปี25---25
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 24 ปี7---7
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 23 ปี-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 22 ปี-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2น้อยกว่า 2 ปี-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนทั้งหมด48388--436
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 520 ปีขึ้นไป-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 520 ปี-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 519 ปี-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 518 ปี-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 517 ปี--2-2
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 516 ปี--8-8
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 515 ปี-249-51
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 514 ปี-381-84
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 513 ปี-989-98
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 512 ปี-6512-77
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 511 ปี-71--71
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 510 ปี176--77
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 59 ปี-62--62
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 58 ปี-62--62
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 57 ปี277--79
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 56 ปี4113--54
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 55 ปี44---44
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 54 ปี13---13
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 53 ปี-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 52 ปี-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5น้อยกว่า 2 ปี-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนทั้งหมด101440241-782
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 520 ปีขึ้นไป-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 520 ปี-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 519 ปี-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 518 ปี-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 517 ปี-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 516 ปี-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 515 ปี-1--1
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 514 ปี-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 513 ปี-3--3
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 512 ปี-12--12
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 511 ปี-22--22
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 510 ปี-18--18
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 59 ปี-14--14
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 58 ปี-21--21
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 57 ปี120--21
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 56 ปี126--18
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 55 ปี21---21
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 54 ปี17---17
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 53 ปี1---1
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 52 ปี-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5น้อยกว่า 2 ปี-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนทั้งหมด52117--169
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 520 ปีขึ้นไป-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 519 ปี-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 520 ปี-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 518 ปี--2-2
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 517 ปี--4-4
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 516 ปี--13-13
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 515 ปี--31-31
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 514 ปี--48-48
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 513 ปี-359-62
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 512 ปี-2517-42
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 511 ปี-38--38
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 510 ปี-28--28
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 59 ปี-35--35
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 58 ปี-28--28
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 57 ปี-27--27
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 56 ปี1713--30
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 55 ปี20---20
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 54 ปี12---12
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 53 ปี-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 52 ปี-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5น้อยกว่า 2 ปี-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนทั้งหมด49197174-420
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 520 ปีขึ้นไป-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 520 ปี-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 519 ปี-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 518 ปี--1-1
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 516 ปี--1-1
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 517 ปี-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 515 ปี-147-48
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 514 ปี-264-66
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 513 ปี-346-49
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 512 ปี-5223-75
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 511 ปี-56--56
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 510 ปี-70--70
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 59 ปี-51--51
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 58 ปี-53--53
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 57 ปี247--49
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 56 ปี2913--42
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 55 ปี53---53
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 54 ปี15---15
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 53 ปี-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 52 ปี-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5น้อยกว่า 2 ปี-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนทั้งหมด99348182-629
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 520 ปีขึ้นไป-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 520 ปี-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 519 ปี-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 518 ปี-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 517 ปี-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 516 ปี-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 515 ปี-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 514 ปี-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 513 ปี-2--2
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 512 ปี-20--20
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 511 ปี-24--24
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 510 ปี-15--15
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 59 ปี-17--17
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 58 ปี-18--18
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 57 ปี511--16
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 56 ปี113--14
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 55 ปี12---12
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 54 ปี11---11
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 53 ปี3---3
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 52 ปี-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5น้อยกว่า 2 ปี-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนทั้งหมด42110--152
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 520 ปีขึ้นไป-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 520 ปี-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 519 ปี-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 518 ปี-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 517 ปี-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 516 ปี-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 515 ปี-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 514 ปี-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 512 ปี-13--13
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 513 ปี12--3
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 511 ปี219--21
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 510 ปี-14--14
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 59 ปี314--17
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 58 ปี119--20
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 57 ปี217--19
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 56 ปี1212--24
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 55 ปี13---13
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 54 ปี12---12
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 53 ปี-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 52 ปี-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5น้อยกว่า 2 ปี-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนทั้งหมด46110--156
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 320 ปีขึ้นไป-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 320 ปี-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 319 ปี-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 318 ปี-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 317 ปี-1--1
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 316 ปี-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 315 ปี-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 314 ปี-2--2
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 313 ปี-8--8
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 312 ปี-55--55
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 311 ปี-77--77
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 310 ปี-82--82
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 39 ปี-58--58
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 38 ปี-56--56
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 37 ปี-72--72
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 36 ปี4320--63
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 35 ปี44---44
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 34 ปี55---55
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 33 ปี11---11
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 32 ปี-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3น้อยกว่า 2 ปี-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนทั้งหมด153431--584
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 120 ปีขึ้นไป-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 120 ปี-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 119 ปี-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 118 ปี-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 117 ปี-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 116 ปี-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 115 ปี-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 114 ปี-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 113 ปี-6--6
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 112 ปี-55--55
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 111 ปี-75--75
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 110 ปี-83--83
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 19 ปี-79--79
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 18 ปี171--72
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 17 ปี181--82
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 16 ปี6322--85
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 15 ปี78---78
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 14 ปี97---97
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 13 ปี17---17
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 12 ปี-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1น้อยกว่า 2 ปี-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนทั้งหมด257472--729
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 320 ปีขึ้นไป-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 320 ปี-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 319 ปี-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 318 ปี-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 317 ปี-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 316 ปี-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 315 ปี-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 314 ปี-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 313 ปี-2--2
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 312 ปี-34--34
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 311 ปี-31--31
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 310 ปี-36--36
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 39 ปี-37--37
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 38 ปี-38--38
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 37 ปี337--40
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 36 ปี309--39
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 35 ปี29---29
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 34 ปี12---12
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 33 ปี6---6
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 32 ปี-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3น้อยกว่า 2 ปี-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนทั้งหมด80224--304
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 320 ปีขึ้นไป-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 320 ปี-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 319 ปี-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 318 ปี-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 317 ปี-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 316 ปี-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 315 ปี-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 314 ปี-1--1
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 313 ปี-3--3
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 312 ปี-104--104
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 311 ปี-134--134
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 310 ปี-148--148
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 39 ปี-147--147
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 38 ปี-150--150
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 37 ปี-146--146
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 36 ปี7038--108
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 35 ปี86---86
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 34 ปี85---85
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 33 ปี19---19
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 32 ปี-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3น้อยกว่า 2 ปี-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนทั้งหมด260871--1,131
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 320 ปี-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 320 ปีขึ้นไป-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 319 ปี-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 318 ปี-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 317 ปี-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 316 ปี-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 315 ปี-2--2
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 314 ปี-1--1
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 313 ปี-8--8
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 312 ปี-94--94
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 311 ปี-116--116
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 310 ปี-94--94
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 39 ปี-104--104
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 38 ปี-109--109
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 37 ปี-95--95
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 36 ปี5947--106
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 35 ปี85---85
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 34 ปี52---52
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 33 ปี18---18
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 32 ปี-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3น้อยกว่า 2 ปี-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนทั้งหมด214670--884
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 120 ปีขึ้นไป-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 120 ปี-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 119 ปี-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 118 ปี-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 117 ปี--1-1
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 116 ปี--10-10
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 115 ปี--84-84
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 114 ปี-1105-106
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 113 ปี-10110-120
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 112 ปี-7427-101
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 111 ปี-107--107
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 110 ปี-124--124
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 19 ปี-96--96
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 18 ปี-100--100
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 17 ปี3100--103
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 16 ปี6226--88
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 15 ปี66---66
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 14 ปี27---27
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 13 ปี-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 12 ปี-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1น้อยกว่า 2 ปี-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนทั้งหมด158638337-1,133
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 320 ปีขึ้นไป-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 320 ปี-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 319 ปี-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 318 ปี-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 317 ปี-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 316 ปี-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 315 ปี-1--1
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 314 ปี-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 313 ปี-4--4
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 312 ปี-84--84
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 311 ปี-136--136
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 310 ปี-133--133
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 39 ปี-145--145
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 38 ปี-128--128
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 37 ปี-139--139
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 36 ปี-53--53
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 35 ปี-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 34 ปี-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 33 ปี-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 32 ปี-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3น้อยกว่า 2 ปี-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนทั้งหมด-823--823
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 420 ปีขึ้นไป-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 420 ปี-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 419 ปี-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 418 ปี-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 417 ปี-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 416 ปี-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 415 ปี-1--1
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 414 ปี-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 413 ปี-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 412 ปี-30--30
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 411 ปี-36--36
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 410 ปี-27--27
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 49 ปี-32--32
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 48 ปี-29--29
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 47 ปี-33--33
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 46 ปี264--30
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 45 ปี18---18
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 44 ปี1---1
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 43 ปี-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 42 ปี-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4น้อยกว่า 2 ปี-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนทั้งหมด45192--237
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 420 ปีขึ้นไป-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 420 ปี-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 419 ปี-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 418 ปี-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 417 ปี-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 416 ปี-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 415 ปี-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 414 ปี-4--4
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 413 ปี-12--12
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 412 ปี-56--56
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 411 ปี-95--95
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 410 ปี-87--87
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 49 ปี-93--93
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 48 ปี-85--85
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 47 ปี170--71
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 46 ปี3622--58
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 45 ปี45---45
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 44 ปี52---52
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 43 ปี14---14
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 42 ปี-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4น้อยกว่า 2 ปี-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนทั้งหมด148524--672
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 420 ปีขึ้นไป-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 420 ปี-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 419 ปี-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 418 ปี-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 417 ปี-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 416 ปี-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 415 ปี-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 414 ปี-1--1
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 413 ปี-14--14
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 412 ปี-115--115
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 411 ปี-118--118
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 410 ปี-123--123
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 49 ปี-130--130
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 48 ปี-122--122
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 47 ปี-146--146
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 46 ปี5247--99
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 45 ปี60---60
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 44 ปี29---29
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 43 ปี11---11
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 42 ปี-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4น้อยกว่า 2 ปี-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนทั้งหมด152816--968
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 420 ปีขึ้นไป-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 420 ปี-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 419 ปี-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 418 ปี-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 417 ปี-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 416 ปี-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 415 ปี-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 414 ปี-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 413 ปี-8--8
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 412 ปี-61--61
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 411 ปี-81--81
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 410 ปี-83--83
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 49 ปี-92--92
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 48 ปี-76--76
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 47 ปี-62--62
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 46 ปี2923--52
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 45 ปี56---56
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 44 ปี30---30
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 43 ปี6---6
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 42 ปี-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4น้อยกว่า 2 ปี-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนทั้งหมด121486--607
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 420 ปีขึ้นไป-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 420 ปี-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 419 ปี-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 418 ปี-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 417 ปี-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 416 ปี-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 415 ปี-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 414 ปี-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 413 ปี-7--7
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 412 ปี-23--23
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 411 ปี-36--36
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 410 ปี-28--28
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 49 ปี-37--37
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 48 ปี-29--29
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 47 ปี124--25
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 46 ปี224--26
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 44 ปี17---17
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 45 ปี21---21
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 43 ปี3---3
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 42 ปี-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4น้อยกว่า 2 ปี-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนทั้งหมด64188--252
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 420 ปีขึ้นไป-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 420 ปี-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 419 ปี-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 418 ปี-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 417 ปี-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 416 ปี-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 415 ปี-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 414 ปี-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 413 ปี-5--5
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 412 ปี-52--52
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 411 ปี-78--78
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 410 ปี-79--79
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 49 ปี-74--74
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 48 ปี-76--76
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 47 ปี169--70
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 46 ปี4116--57
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 45 ปี74---74
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 44 ปี62---62
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 43 ปี15---15
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 42 ปี-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4น้อยกว่า 2 ปี-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนทั้งหมด193449--642
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 520 ปีขึ้นไป-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 520 ปี-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 519 ปี-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 518 ปี-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 517 ปี-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 516 ปี-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 515 ปี-1--1
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 514 ปี-1--1
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 513 ปี-3--3
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 512 ปี-25--25
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 511 ปี-27--27
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 510 ปี-27--27
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 59 ปี-28--28
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 58 ปี-22--22
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 57 ปี-32--32
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 56 ปี148--22
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 55 ปี33---33
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 54 ปี8---8
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 53 ปี-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 52 ปี-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5น้อยกว่า 2 ปี-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนทั้งหมด55174--229
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 320 ปีขึ้นไป-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 320 ปี-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 319 ปี-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 317 ปี-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 318 ปี-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 316 ปี-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 315 ปี-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 314 ปี-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 313 ปี-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 312 ปี-23--23
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 311 ปี-32--32
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 310 ปี-33--33
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 39 ปี-36--36
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 38 ปี-30--30
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 37 ปี-21--21
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 36 ปี-13--13
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 35 ปี-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 34 ปี-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 33 ปี-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 32 ปี-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3น้อยกว่า 2 ปี-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนทั้งหมด-188--188
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 220 ปีขึ้นไป-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 220 ปี-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 219 ปี-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 218 ปี-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 216 ปี-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 217 ปี-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 215 ปี-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 214 ปี-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 213 ปี-2--2
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 212 ปี-17--17
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 211 ปี-28--28
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 210 ปี-21--21
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 29 ปี-26--26
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 28 ปี-23--23
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 27 ปี-14--14
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 26 ปี127--19
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 25 ปี13---13
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 24 ปี3---3
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 23 ปี-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 22 ปี-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2น้อยกว่า 2 ปี-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนทั้งหมด28138--166
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 420 ปีขึ้นไป-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 419 ปี-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 420 ปี-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 418 ปี-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 417 ปี-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 416 ปี-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 415 ปี-1--1
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 414 ปี-2--2
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 413 ปี-9--9
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 410 ปี-86--86
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 411 ปี-84--84
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 412 ปี-63--63
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 49 ปี-84--84
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 48 ปี-82--82
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 47 ปี-81--81
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 46 ปี5927--86
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 45 ปี88---88
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 44 ปี74---74
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 43 ปี27---27
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 42 ปี-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4น้อยกว่า 2 ปี-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนทั้งหมด248519--767
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 120 ปีขึ้นไป-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 120 ปี-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 119 ปี-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 118 ปี-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 117 ปี-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 116 ปี-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 115 ปี-1--1
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 113 ปี16--7
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 114 ปี-4--4
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 112 ปี217--19
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 111 ปี514--19
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 19 ปี314--17
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 110 ปี121--22
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 18 ปี416--20
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 17 ปี129--21
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 16 ปี21---21
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 13 ปี-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 14 ปี4---4
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 15 ปี15---15
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1น้อยกว่า 2 ปี-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 12 ปี-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนทั้งหมด68102--170
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 120 ปีขึ้นไป-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 120 ปี-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 119 ปี-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 117 ปี-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 118 ปี-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 116 ปี-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 115 ปี-1--1
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 113 ปี-7--7
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 114 ปี-1--1
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 112 ปี-54--54
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 19 ปี-67--67
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 111 ปี-65--65
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 110 ปี-84--84
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 18 ปี-66--66
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 17 ปี265--67
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 16 ปี4627--73
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 15 ปี46---46
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 14 ปี25---25
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 13 ปี-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 12 ปี-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1น้อยกว่า 2 ปี-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนทั้งหมด119437--556
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 120 ปีขึ้นไป-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 120 ปี-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 119 ปี-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 118 ปี-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 117 ปี-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 116 ปี-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 115 ปี-1--1
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 114 ปี-2--2
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 111 ปี-56--56
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 112 ปี-33--33
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 113 ปี-4--4
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 110 ปี-44--44
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 19 ปี-33--33
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 18 ปี-38--38
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 17 ปี332--35
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 16 ปี127--19
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 14 ปี3---3
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 15 ปี16---16
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 13 ปี-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 12 ปี-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1น้อยกว่า 2 ปี-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนทั้งหมด34250--284
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 120 ปีขึ้นไป-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 120 ปี-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 119 ปี-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 118 ปี-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 114 ปี-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 115 ปี-1--1
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 116 ปี-1--1
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 117 ปี-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 113 ปี-3--3
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 112 ปี-26--26
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 111 ปี-46--46
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 110 ปี-36--36
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 19 ปี-41--41
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 18 ปี-40--40
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 16 ปี1812--30
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 17 ปี-31--31
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 14 ปี6---6
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 15 ปี14---14
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 13 ปี-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 12 ปี-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1น้อยกว่า 2 ปี-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนทั้งหมด38237--275
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 120 ปีขึ้นไป-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 119 ปี-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 120 ปี-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 118 ปี-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 117 ปี-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 116 ปี--12-12
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 114 ปี-193-94
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 115 ปี--85-85
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 113 ปี-490-94
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 111 ปี-72--72
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 112 ปี-6035-95
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 110 ปี-59--59
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 19 ปี-50--50
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 18 ปี-37--37
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 17 ปี152--53
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 15 ปี54---54
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 16 ปี3413--47
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 14 ปี19---19
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 13 ปี-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 12 ปี-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1น้อยกว่า 2 ปี-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนทั้งหมด108348315-771
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 120 ปีขึ้นไป-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 120 ปี-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 119 ปี-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 118 ปี-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 117 ปี-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 116 ปี-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 114 ปี-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 115 ปี-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 113 ปี-2--2
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 112 ปี-32--32
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 111 ปี-40--40
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 110 ปี-36--36
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 19 ปี-48--48
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 17 ปี-33--33
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 18 ปี-36--36
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 16 ปี204--24
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 14 ปี7---7
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 15 ปี32---32
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 13 ปี-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 12 ปี-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1น้อยกว่า 2 ปี-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนทั้งหมด59231--290
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 120 ปีขึ้นไป-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 120 ปี-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 119 ปี-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 116 ปี-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 117 ปี-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 118 ปี-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 115 ปี-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 114 ปี-1--1
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 111 ปี-14--14
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 112 ปี-10--10
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 113 ปี-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 110 ปี-22--22
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 19 ปี-23--23
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 18 ปี-16--16
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 17 ปี318--21
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 16 ปี83--11
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 13 ปี-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 14 ปี3---3
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 15 ปี8---8
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1น้อยกว่า 2 ปี-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 12 ปี-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนทั้งหมด22107--129
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 220 ปีขึ้นไป-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 220 ปี-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 219 ปี-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 218 ปี-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 217 ปี-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 216 ปี-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 215 ปี-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 212 ปี-22--22
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 213 ปี-1--1
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 214 ปี-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 211 ปี-30--30
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 210 ปี-32--32
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 29 ปี-24--24
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 27 ปี-23--23
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 28 ปี-26--26
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 26 ปี167--23
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 25 ปี22---22
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 24 ปี6---6
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 22 ปี-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 23 ปี-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2น้อยกว่า 2 ปี-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนทั้งหมด44165--209
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 217 ปี-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 218 ปี-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 216 ปี-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 215 ปี-1--1
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 214 ปี-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 212 ปี-57--57
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 213 ปี-5--5
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 211 ปี-68--68
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 210 ปี-58--58
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 29 ปี-76--76
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 28 ปี-56--56
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 26 ปี3720--57
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 27 ปี-49--49
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 25 ปี50---50
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 24 ปี16---16
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 23 ปี-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 22 ปี-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2น้อยกว่า 2 ปี-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนทั้งหมด103390--493
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 219 ปี-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 220 ปี-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 220 ปีขึ้นไป-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนทั้งหมด95276--371
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2น้อยกว่า 2 ปี-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 22 ปี-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 23 ปี-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 24 ปี10---10
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 25 ปี43---43
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 26 ปี415--46
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 27 ปี136--37
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 28 ปี-39--39
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 29 ปี-40--40
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 210 ปี-56--56
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 211 ปี-49--49
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 212 ปี-41--41
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 213 ปี-6--6
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 214 ปี-1--1
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 215 ปี-3--3
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 216 ปี-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 217 ปี-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 218 ปี-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 219 ปี-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 220 ปี-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 220 ปีขึ้นไป-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนทั้งหมด65235--300
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2น้อยกว่า 2 ปี-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 22 ปี-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 23 ปี-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 24 ปี13---13
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 25 ปี29---29
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 26 ปี2211--33
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 27 ปี-26--26
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 28 ปี141--42
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 29 ปี-37--37
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 210 ปี-43--43
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 211 ปี-44--44
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 212 ปี-30--30
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 213 ปี-1--1
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 214 ปี-1--1
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 215 ปี-1--1
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 216 ปี-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 217 ปี-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 218 ปี-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 219 ปี-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 220 ปี-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 220 ปีขึ้นไป-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนทั้งหมด159601--760
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2น้อยกว่า 2 ปี-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 22 ปี-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 23 ปี12---12
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 24 ปี44---44
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 25 ปี61---61
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 26 ปี4234--76
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 27 ปี-84--84
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 28 ปี-99--99
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 29 ปี-86--86
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 210 ปี-113--113
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 211 ปี-102--102
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 212 ปี-71--71
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 213 ปี-10--10
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 214 ปี-2--2
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 215 ปี-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 216 ปี-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 217 ปี-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 218 ปี-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 219 ปี-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 220 ปี-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 220 ปีขึ้นไป-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนทั้งหมด100414269-783
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2น้อยกว่า 2 ปี-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 22 ปี-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 23 ปี-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 24 ปี11---11
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 25 ปี43---43
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 26 ปี3819--57
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 27 ปี557--62
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 28 ปี160--61
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 29 ปี-55--55
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 210 ปี170--71
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 211 ปี-86--86
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 212 ปี15519-75
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 213 ปี-5101-106
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 214 ปี-784-91
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 215 ปี--61-61
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 216 ปี--2-2
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 217 ปี-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 218 ปี--2-2
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 219 ปี-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 220 ปี-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 220 ปีขึ้นไป-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนทั้งหมด56198--254
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2น้อยกว่า 2 ปี-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 22 ปี-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 23 ปี-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 24 ปี1---1
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 25 ปี22---22
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 26 ปี2610--36
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 27 ปี630--36
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 28 ปี-28--28
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 29 ปี128--29
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 210 ปี-30--30
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 211 ปี-37--37
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 212 ปี-25--25
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 213 ปี-8--8
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 214 ปี-2--2
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 215 ปี-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 216 ปี-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 217 ปี-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 218 ปี-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 219 ปี-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 220 ปี-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 220 ปีขึ้นไป-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนทั้งหมด108328116-552
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2น้อยกว่า 2 ปี-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 22 ปี-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 23 ปี-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 24 ปี18---18
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 25 ปี52---52
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 26 ปี3718--55
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 27 ปี143--44
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 28 ปี-54--54
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 29 ปี-55--55
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 210 ปี-50--50
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 211 ปี-58--58
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 212 ปี-4214-56
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 213 ปี-730-37
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 214 ปี-133-34
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 215 ปี--32-32
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 216 ปี--6-6
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 217 ปี--1-1
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 218 ปี-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 219 ปี-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 220 ปี-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 220 ปีขึ้นไป-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 420 ปีขึ้นไป-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 420 ปี-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 419 ปี-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 418 ปี-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 417 ปี-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 416 ปี-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 414 ปี-1--1
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 415 ปี-1--1
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 413 ปี-3--3
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 412 ปี-11--11
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 411 ปี-15--15
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 410 ปี-15--15
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 49 ปี-15--15
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 48 ปี-8--8
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 47 ปี-14--14
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 46 ปี53--8
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 45 ปี11---11
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 44 ปี1---1
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 43 ปี-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 42 ปี-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4น้อยกว่า 2 ปี-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนทั้งหมด1786--103
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 420 ปีขึ้นไป-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 420 ปี-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 419 ปี-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 418 ปี-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 417 ปี-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 416 ปี-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 415 ปี-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 414 ปี-2--2
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 413 ปี-5--5
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 412 ปี-53--53
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 411 ปี-61--61
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 410 ปี-69--69
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 49 ปี-67--67
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 48 ปี-79--79
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 47 ปี367--70
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 46 ปี2318--41
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 45 ปี30---30
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 44 ปี8---8
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 43 ปี-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 42 ปี-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4น้อยกว่า 2 ปี-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนทั้งหมด64421--485
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 420 ปีขึ้นไป-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 420 ปี-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 419 ปี-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 418 ปี-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 417 ปี-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 416 ปี-1--1
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 415 ปี-3--3
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 414 ปี-2--2
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 413 ปี-9--9
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 412 ปี-30--30
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 411 ปี-43--43
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 410 ปี-30--30
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 49 ปี-39--39
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 48 ปี-43--43
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 47 ปี-35--35
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 46 ปี1814--32
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 45 ปี33---33
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 44 ปี25---25
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 43 ปี5---5
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 42 ปี-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4น้อยกว่า 2 ปี-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนทั้งหมด81249--330
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 420 ปีขึ้นไป-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 420 ปี-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 419 ปี-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 418 ปี-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 417 ปี-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 416 ปี-1--1
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 415 ปี-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 414 ปี-4--4
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 413 ปี-8--8
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 412 ปี-33--33
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 411 ปี-59--59
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 410 ปี-60--60
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 49 ปี-46--46
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 48 ปี-55--55
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 47 ปี148--49
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 46 ปี1512--27
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 45 ปี22---22
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 44 ปี9---9
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 43 ปี-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 42 ปี-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4น้อยกว่า 2 ปี-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4นักเรียนทั้งหมด47326--373
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 420 ปี-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 420 ปีขึ้นไป-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 419 ปี-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 418 ปี-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 417 ปี-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 416 ปี-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 415 ปี-1--1
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 414 ปี-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 413 ปี-2--2
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 412 ปี-7--7
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 411 ปี-14--14
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 410 ปี-14--14
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 49 ปี-23--23
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 48 ปี-9--9
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 47 ปี110--11
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 46 ปี53--8
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 45 ปี11---11
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 44 ปี2---2
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 43 ปี1---1
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 42 ปี-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4น้อยกว่า 2 ปี-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนทั้งหมด2083--103
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 420 ปีขึ้นไป-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 420 ปี-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 419 ปี-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 418 ปี-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 417 ปี--4-4
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 416 ปี--11-11
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 415 ปี--101-101
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 414 ปี--128-128
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 413 ปี-6158-164
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 412 ปี-7434-108
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 411 ปี-86--86
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 410 ปี-70--70
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 49 ปี-74--74
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 48 ปี270--72
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 47 ปี174--75
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 46 ปี575--62
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 45 ปี36---36
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 44 ปี10---10
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 43 ปี-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 42 ปี-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4น้อยกว่า 2 ปี-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนทั้งหมด106459436-1,001
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 220 ปีขึ้นไป-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 220 ปี-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 219 ปี-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 218 ปี-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 217 ปี--1-1
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 216 ปี--11-11
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 215 ปี--90-90
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 214 ปี-1115-116
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 213 ปี-787-94
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 212 ปี-6820-88
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 211 ปี-75--75
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 210 ปี-74--74
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 29 ปี161--62
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 28 ปี-69--69
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 27 ปี764--71
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 26 ปี4514--59
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 25 ปี56---56
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 24 ปี20---20
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 23 ปี-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 22 ปี-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2น้อยกว่า 2 ปี-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนทั้งหมด129433324-886
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 120 ปีขึ้นไป-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 120 ปี-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 119 ปี-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 118 ปี-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 117 ปี-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 116 ปี-17-8
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 115 ปี-145-46
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 114 ปี-263-65
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 113 ปี-466-70
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 112 ปี-546-60
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 111 ปี-61--61
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 110 ปี-63--63
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 19 ปี-63--63
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 18 ปี-75--75
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 16 ปี324--36
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 17 ปี156--57
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 15 ปี33---33
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 14 ปี10---10
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 13 ปี-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 12 ปี-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด76384187-647
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 120 ปีขึ้นไป-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 120 ปี-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 119 ปี-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 118 ปี-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 117 ปี-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 116 ปี-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 115 ปี-1--1
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 114 ปี-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 113 ปี-3--3
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 112 ปี-37--37
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 111 ปี-47--47
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 110 ปี130--31
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 19 ปี-43--43
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 18 ปี245--47
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 17 ปี324--27
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 16 ปี2317--40
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 15 ปี35---35
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 14 ปี27---27
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 13 ปี7---7
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 12 ปี-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด98247--345
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 320 ปีขึ้นไป-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 320 ปี-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 319 ปี-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 318 ปี-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 317 ปี-1--1
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 316 ปี-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 315 ปี-1--1
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 314 ปี-2--2
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 313 ปี-3--3
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 312 ปี-43--43
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 311 ปี-57--57
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 310 ปี-54--54
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 39 ปี-37--37
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 38 ปี-50--50
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 37 ปี536--41
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 36 ปี379--46
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 35 ปี20---20
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 34 ปี8---8
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 33 ปี-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 32 ปี-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3น้อยกว่า 2 ปี-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนทั้งหมด70293--363
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 320 ปีขึ้นไป-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 320 ปี-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 319 ปี-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 318 ปี-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 317 ปี-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 316 ปี-1--1
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 315 ปี-1--1
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 314 ปี-2--2
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 313 ปี-4--4
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 312 ปี-30--30
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 311 ปี-23--23
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 310 ปี-26--26
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 39 ปี-30--30
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 38 ปี-28--28
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 37 ปี226--28
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 36 ปี228--30
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 35 ปี23---23
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 34 ปี19---19
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 33 ปี4---4
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 32 ปี-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3น้อยกว่า 2 ปี-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนทั้งหมด70179--249
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 320 ปีขึ้นไป-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 320 ปี-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 319 ปี--4-4
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 318 ปี--6-6
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 317 ปี--18-18
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 316 ปี-544-49
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 314 ปี-7189-196
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 315 ปี-6179-185
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 313 ปี-32157-189
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 312 ปี-21115-226
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 311 ปี-232--232
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 310 ปี-208--208
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 39 ปี-172--172
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 38 ปี-170--170
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 37 ปี1142--143
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 36 ปี8422--106
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 35 ปี95---95
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 34 ปี-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 33 ปี-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 32 ปี-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3น้อยกว่า 2 ปี-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนทั้งหมด1801,207612-1,999
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 320 ปีขึ้นไป-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 320 ปี-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 319 ปี-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 318 ปี-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 317 ปี-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 316 ปี-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 315 ปี-1--1
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 314 ปี-1--1
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 313 ปี-3--3
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 312 ปี-19--19
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 311 ปี-26--26
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 310 ปี-23--23
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 39 ปี-22--22
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 38 ปี-25--25
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 37 ปี-33--33
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 36 ปี298--37
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 34 ปี6---6
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 35 ปี16---16
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 33 ปี-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 32 ปี-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3น้อยกว่า 2 ปี-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนทั้งหมด51161--212
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 320 ปีขึ้นไป-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 320 ปี-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 319 ปี-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 318 ปี-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 317 ปี-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 316 ปี-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 315 ปี-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 314 ปี-4--4
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 313 ปี-11--11
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 312 ปี-53--53
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 311 ปี-52--52
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 310 ปี-55--55
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 39 ปี-51--51
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 38 ปี162--63
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 37 ปี358--61
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 36 ปี3119--50
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 35 ปี39---39
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 34 ปี9---9
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 33 ปี-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 32 ปี-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3น้อยกว่า 2 ปี-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนทั้งหมด83365--448
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 320 ปีขึ้นไป-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 320 ปี-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 319 ปี-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 317 ปี--2-2
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 318 ปี--1-1
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 316 ปี--22-22
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 315 ปี--205-205
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 314 ปี-3249-252
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 313 ปี-10202-212
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 312 ปี-17928-207
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 311 ปี-210--210
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 310 ปี-265--265
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 39 ปี-268--268
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 38 ปี-232--232
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 37 ปี-286--286
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 36 ปี6677--143
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 35 ปี83---83
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 34 ปี30---30
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 33 ปี-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 32 ปี-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3น้อยกว่า 2 ปี-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนทั้งหมด1791,530709-2,418
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 220 ปีขึ้นไป-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 220 ปี-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 219 ปี-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 218 ปี-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 217 ปี-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 216 ปี-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 215 ปี-1--1
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 214 ปี-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 213 ปี-1--1
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 212 ปี-19--19
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 211 ปี-21--21
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 210 ปี-16--16
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 29 ปี-31--31
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 28 ปี-29--29
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 27 ปี-14--14
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 26 ปี198--27
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 25 ปี26---26
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 24 ปี27---27
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 23 ปี6---6
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 22 ปี-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2น้อยกว่า 2 ปี-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2นักเรียนทั้งหมด78140--218
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 120 ปีขึ้นไป-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 120 ปี-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 119 ปี-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 118 ปี--2-2
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 117 ปี--5-5
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 116 ปี--9-9
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 115 ปี--69-69
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 114 ปี-189-90
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 113 ปี-762-69
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 112 ปี-4214-56
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 111 ปี-37--37
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 110 ปี-54--54
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 19 ปี-36--36
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 18 ปี121--22
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 17 ปี-32--32
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 16 ปี257--32
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 15 ปี29---29
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 14 ปี25---25
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 13 ปี5---5
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 12 ปี-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด85237250-572
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 220 ปีขึ้นไป-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 220 ปี-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 219 ปี-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 218 ปี-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 217 ปี--6-6
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 216 ปี--10-10
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 215 ปี-383-86
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 214 ปี-177-78
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 213 ปี-776-83
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 212 ปี-737-80
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 211 ปี-57--57
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 210 ปี-59--59
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 29 ปี-54--54
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 28 ปี-51--51
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 27 ปี250--52
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 26 ปี3811--49
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 25 ปี31---31
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 24 ปี30---30
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 23 ปี9---9
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 22 ปี-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2น้อยกว่า 2 ปี-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนทั้งหมด110366259-735
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 120 ปีขึ้นไป-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 120 ปี-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 119 ปี-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 118 ปี-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 117 ปี-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 116 ปี-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 115 ปี-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 114 ปี-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 113 ปี-1--1
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 112 ปี-18--18
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 111 ปี-27--27
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 110 ปี-12--12
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 19 ปี-20--20
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 18 ปี-21--21
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 17 ปี-21--21
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 16 ปี116--17
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 15 ปี21---21
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 14 ปี6---6
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 13 ปี-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 12 ปี-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด38126--164
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 120 ปีขึ้นไป-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 120 ปี-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 119 ปี-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 118 ปี-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 117 ปี-11-2
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 116 ปี--3-3
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 115 ปี-243-45
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 114 ปี--65-65
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 113 ปี-443-47
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 112 ปี-2920-49
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 111 ปี-43--43
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 110 ปี-37--37
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 19 ปี-38--38
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 18 ปี142--43
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 17 ปี235--37
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 16 ปี279--36
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 15 ปี45---45
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 14 ปี37---37
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 13 ปี9---9
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 12 ปี-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด121240175-536
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 120 ปีขึ้นไป-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 120 ปี-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 119 ปี-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 118 ปี--1-1
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 117 ปี--1-1
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 116 ปี-112-13
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 115 ปี-377-80
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 114 ปี-6137-143
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 113 ปี-11112-123
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 112 ปี-7735-112
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 111 ปี-106--106
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 110 ปี-95--95
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 19 ปี-86--86
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 18 ปี290--92
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 17 ปี391--94
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 16 ปี5127--78
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 15 ปี71---71
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 14 ปี34---34
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 13 ปี-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 12 ปี-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด161593375-1,129
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 220 ปีขึ้นไป-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 220 ปี-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 219 ปี-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 218 ปี-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 217 ปี-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 216 ปี--9-9
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 215 ปี--48-48
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 214 ปี-1100-101
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 213 ปี-674-80
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 212 ปี-12016-136
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 211 ปี-108--108
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 210 ปี-135--135
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 29 ปี1124--125
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 28 ปี1131--132
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 27 ปี2134--136
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 26 ปี8743--130
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 25 ปี136---136
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 24 ปี75---75
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 23 ปี19---19
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 22 ปี-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2น้อยกว่า 2 ปี-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนทั้งหมด321802247-1,370
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 120 ปีขึ้นไป-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 120 ปี-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 119 ปี-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 118 ปี-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 117 ปี-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 116 ปี-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 115 ปี-1--1
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 114 ปี-2--2
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 113 ปี-1--1
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 112 ปี-17--17
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 111 ปี-29--29
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 110 ปี-16--16
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 19 ปี-20--20
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 18 ปี-17--17
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 17 ปี119--20
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 15 ปี22---22
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 16 ปี106--16
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 14 ปี4---4
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 13 ปี-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 12 ปี-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด37128--165
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 120 ปีขึ้นไป-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 120 ปี-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 119 ปี-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 118 ปี-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 117 ปี-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 116 ปี-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 115 ปี-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 114 ปี-1--1
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 113 ปี-3--3
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 112 ปี-23--23
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 111 ปี-34--34
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 110 ปี-40--40
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 19 ปี-39--39
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 18 ปี125--26
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 17 ปี223--25
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 16 ปี219--30
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 15 ปี25---25
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 14 ปี29---29
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 13 ปี5---5
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 12 ปี-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด83197--280
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 220 ปีขึ้นไป-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 220 ปี-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 219 ปี-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 218 ปี-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 217 ปี--2-2
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 216 ปี--3-3
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 215 ปี--61-61
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 214 ปี-175-76
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 213 ปี-591-96
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 212 ปี-567-63
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 211 ปี-63--63
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 210 ปี-82--82
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 29 ปี-58--58
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 28 ปี-57--57
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 27 ปี-52--52
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 26 ปี64---64
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 25 ปี34---34
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 24 ปี-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 23 ปี-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 22 ปี-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2น้อยกว่า 2 ปี-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนทั้งหมด98374239-711
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 320 ปีขึ้นไป-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 320 ปี--1-1
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 319 ปี-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 318 ปี-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 317 ปี-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 316 ปี--13-13
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 315 ปี-181-82
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 314 ปี-1108-109
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 313 ปี-976-85
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 312 ปี-11913-132
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 311 ปี-114--114
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 310 ปี-136--136
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 39 ปี-114--114
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 38 ปี-113--113
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 37 ปี-121--121
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 36 ปี79---79
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 35 ปี62---62
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 34 ปี-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 33 ปี-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 32 ปี-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3น้อยกว่า 2 ปี-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3นักเรียนทั้งหมด141728292-1,161
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 120 ปีขึ้นไป-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 120 ปี-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 119 ปี-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 118 ปี-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 117 ปี-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 116 ปี-1--1
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 115 ปี-3--3
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 114 ปี-1--1
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 113 ปี-7--7
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 112 ปี-76--76
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 111 ปี-85--85
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 110 ปี-90--90
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 19 ปี196--97
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 18 ปี2106--108
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 17 ปี3100--103
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 16 ปี7027--97
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 15 ปี75---75
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 14 ปี31---31
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 13 ปี-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 12 ปี-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด182592--774
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 120 ปีขึ้นไป-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 120 ปี-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 119 ปี-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 118 ปี-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 117 ปี-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 116 ปี-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 115 ปี-1--1
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 114 ปี-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 113 ปี-2--2
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 112 ปี-29--29
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 111 ปี-33--33
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 110 ปี-34--34
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 19 ปี-35--35
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 18 ปี-31--31
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 17 ปี226--28
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 16 ปี298--37
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 15 ปี26---26
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 14 ปี29---29
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 13 ปี8---8
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 12 ปี-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด94199--293
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 220 ปีขึ้นไป-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 220 ปี-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 219 ปี-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 218 ปี-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 217 ปี-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 216 ปี-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 215 ปี-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 214 ปี-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 213 ปี-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 212 ปี-12--12
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 211 ปี-27--27
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 210 ปี-19--19
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 28 ปี-19--19
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 29 ปี-30--30
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 27 ปี130--31
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 26 ปี187--25
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 25 ปี24---24
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 24 ปี5---5
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 23 ปี-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 22 ปี-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2น้อยกว่า 2 ปี-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนทั้งหมด48144--192
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 220 ปีขึ้นไป-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 219 ปี-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 220 ปี-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 218 ปี-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 217 ปี-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 216 ปี-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 215 ปี-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 214 ปี-1--1
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 213 ปี-3--3
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 212 ปี-21--21
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 211 ปี-24--24
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 210 ปี-26--26
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 29 ปี-32--32
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 28 ปี-38--38
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 27 ปี119--20
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 26 ปี1910--29
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 25 ปี24---24
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 24 ปี33---33
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 23 ปี10---10
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 22 ปี-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2น้อยกว่า 2 ปี-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนทั้งหมด87174--261


ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Version.2022.1.KAOPUNHOT