ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชบ.๓
บ้านโรงหีบ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก20030005
PERCODE 6 หลัก80047
กระทรวง 10 หลัก1020080047
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโรงหีบ
ชื่อ (อังกฤษ)Banrongheeb
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลตะเคียนเตี้ย
อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์20150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์38234188
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์rongheepschool.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.00951143
Longitude
100.9960507

19 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน