ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชบ.๓
บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก20030057
PERCODE 6 หลัก80210
กระทรวง 10 หลัก1020080210
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์
ชื่อ (อังกฤษ)Borisatthaikasikornsongkraw School
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบึง
อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์20230
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์38480711
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.09516465
Longitude
100.9694488

20 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน