ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชบ.๓
วัดเขาคันธมาทน์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก20030086
PERCODE 6 หลัก80245
กระทรวง 10 หลัก1020080245
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดเขาคันธมาทน์
ชื่อ (อังกฤษ)Wat Khao Khanthamat School
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสัตหีบ
อำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์20180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์38435135
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์www.khanthamat.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
12.7230163
Longitude
100.9007163

54 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน