ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชบ.๓
บ้านเขาตะแบก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก20030067
PERCODE 6 หลัก80224
กระทรวง 10 หลัก1020080224
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเขาตะแบก
ชื่อ (อังกฤษ)bankhaotabak
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองขาม
อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์20230
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์812605177
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.1054182
Longitude
101.0781099

20 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน