จำนวนนักเรียน จำแนกตามการนับถือศาสนา


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ศาสนา ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด7,96429,6047,076-44,644
พุทธ7,78328,7726,844-43,399
อิสลาม150712205-1,067
คริสต์228420-126
ซิกส์-1--1
พราหมณ์/ฮินดู-41-5
อื่นๆ9316-46
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนทั้งหมด26208--234
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4พุทธ26205--231
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4อิสลาม-2--2
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4คริสต์-1--1
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4ซิกส์-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4พราหมณ์/ฮินดู-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4อื่นๆ-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนทั้งหมด59171122-352
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2พุทธ59169120-348
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2อิสลาม-11-2
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2คริสต์-1--1
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2ซิกส์-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2พราหมณ์/ฮินดู-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2อื่นๆ--1-1
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนทั้งหมด99400214-713
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2พุทธ98397211-706
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2อิสลาม-32-5
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2คริสต์1-1-2
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2ซิกส์-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2พราหมณ์/ฮินดู-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2อื่นๆ-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนทั้งหมด-158111-269
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2พุทธ-158111-269
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2อิสลาม-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2คริสต์-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2ซิกส์-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2พราหมณ์/ฮินดู-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2อื่นๆ-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนทั้งหมด-92--92
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2พุทธ-92--92
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2อิสลาม-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2คริสต์-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2ซิกส์-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2พราหมณ์/ฮินดู-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2อื่นๆ-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนทั้งหมด52206--258
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2พุทธ51205--256
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2อิสลาม-1--1
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2คริสต์-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2ซิกส์-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2พราหมณ์/ฮินดู-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2อื่นๆ1---1
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนทั้งหมด196380--576
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1พุทธ196374--570
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1อิสลาม-4--4
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1คริสต์-2--2
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1ซิกส์-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1พราหมณ์/ฮินดู-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1อื่นๆ-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนทั้งหมด121635387-1,143
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1พุทธ121635386-1,142
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1อิสลาม--1-1
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1คริสต์-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1ซิกส์-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1พราหมณ์/ฮินดู-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1อื่นๆ-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนทั้งหมด6414980-293
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1พุทธ6414979-292
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1อิสลาม-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1คริสต์--1-1
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1ซิกส์-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1พราหมณ์/ฮินดู-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1อื่นๆ-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนทั้งหมด90329--419
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1พุทธ90328--418
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1อิสลาม-1--1
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1คริสต์-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1ซิกส์-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1พราหมณ์/ฮินดู-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1อื่นๆ-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนทั้งหมด272686--958
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1พุทธ272682--954
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1อิสลาม-2--2
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1คริสต์-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1ซิกส์-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1พราหมณ์/ฮินดู-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1อื่นๆ-2--2
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนทั้งหมด239895423-1,557
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3พุทธ224827412-1,463
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3อิสลาม136210-85
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3คริสต์261-9
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3ซิกส์-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3พราหมณ์/ฮินดู-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3อื่นๆ-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนทั้งหมด48388--436
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2พุทธ44377--421
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2อิสลาม38--11
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2คริสต์12--3
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2ซิกส์-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2พราหมณ์/ฮินดู-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2อื่นๆ-1--1
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนทั้งหมด101440241-782
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5พุทธ101437238-776
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5อิสลาม-21-3
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5คริสต์-11-2
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5ซิกส์-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5พราหมณ์/ฮินดู-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5อื่นๆ--1-1
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5ข้อมูลผิดปกติ-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนทั้งหมด52117--169
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5พุทธ52117--169
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5อิสลาม-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5คริสต์-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5ซิกส์-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5พราหมณ์/ฮินดู-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5อื่นๆ-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5ข้อมูลผิดปกติ-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนทั้งหมด49197174-420
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5พุทธ49193173-415
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5อิสลาม-4--4
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5คริสต์-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5ซิกส์-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5พราหมณ์/ฮินดู-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5อื่นๆ--1-1
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5ข้อมูลผิดปกติ-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนทั้งหมด99348182-629
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5พุทธ99345179-623
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5อิสลาม-2--2
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5คริสต์-13-4
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5ซิกส์-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5พราหมณ์/ฮินดู-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5อื่นๆ-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5ข้อมูลผิดปกติ-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนทั้งหมด42110--152
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5พุทธ42109--151
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5อิสลาม-1--1
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5คริสต์-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5ซิกส์-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5พราหมณ์/ฮินดู-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5อื่นๆ-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5ข้อมูลผิดปกติ-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนทั้งหมด46110--156
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5พุทธ46110--156
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5อิสลาม-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5คริสต์-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5ซิกส์-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5พราหมณ์/ฮินดู-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5อื่นๆ-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5ข้อมูลผิดปกติ-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนทั้งหมด153431--584
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3พุทธ151428--579
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3อิสลาม13--4
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3คริสต์1---1
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3ซิกส์-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3พราหมณ์/ฮินดู-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3อื่นๆ-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนทั้งหมด257472--729
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1พุทธ254470--724
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1อิสลาม1---1
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1คริสต์12--3
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1ซิกส์-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1พราหมณ์/ฮินดู-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1อื่นๆ1---1
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนทั้งหมด80224--304
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3พุทธ79223--302
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3อิสลาม-1--1
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3คริสต์1---1
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3ซิกส์-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3พราหมณ์/ฮินดู-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3อื่นๆ-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนทั้งหมด260871--1,131
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3พุทธ259867--1,126
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3อิสลาม13--4
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3คริสต์-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3ซิกส์-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3พราหมณ์/ฮินดู-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3อื่นๆ-1--1
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนทั้งหมด214670--884
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3พุทธ212667--879
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3อิสลาม21--3
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3คริสต์-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3ซิกส์-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3พราหมณ์/ฮินดู-1--1
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3อื่นๆ-1--1
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนทั้งหมด158638337-1,133
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1พุทธ157634336-1,127
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1อิสลาม-21-3
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1คริสต์12--3
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1ซิกส์-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1พราหมณ์/ฮินดู-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1อื่นๆ-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนทั้งหมด-823--823
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3พุทธ-820--820
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3อิสลาม-2--2
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3คริสต์-1--1
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3ซิกส์-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3พราหมณ์/ฮินดู-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3อื่นๆ-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนทั้งหมด45192--237
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4พุทธ44190--234
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4อิสลาม12--3
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4คริสต์-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4ซิกส์-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4พราหมณ์/ฮินดู-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4อื่นๆ-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนทั้งหมด148524--672
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4พุทธ147520--667
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4อิสลาม-2--2
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4คริสต์12--3
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4ซิกส์-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4พราหมณ์/ฮินดู-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4อื่นๆ-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนทั้งหมด152816--968
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4พุทธ147800--947
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4อิสลาม38--11
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4คริสต์18--9
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4ซิกส์-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4พราหมณ์/ฮินดู-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4อื่นๆ1---1
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนทั้งหมด121486--607
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4พุทธ121479--600
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4อิสลาม-5--5
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4คริสต์-2--2
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4ซิกส์-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4พราหมณ์/ฮินดู-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4อื่นๆ-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนทั้งหมด64188--252
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4พุทธ64186--250
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4อิสลาม-2--2
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4คริสต์-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4ซิกส์-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4พราหมณ์/ฮินดู-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4อื่นๆ-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนทั้งหมด193449--642
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4พุทธ181418--599
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4อิสลาม1128--39
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4คริสต์13--4
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4ซิกส์-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4พราหมณ์/ฮินดู-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4อื่นๆ-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนทั้งหมด55174--229
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5พุทธ55172--227
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5อิสลาม-2--2
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5คริสต์-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5ซิกส์-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5พราหมณ์/ฮินดู-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5อื่นๆ-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5ข้อมูลผิดปกติ-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนทั้งหมด-188--188
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3พุทธ-187--187
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3อิสลาม-1--1
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3คริสต์-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3ซิกส์-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3พราหมณ์/ฮินดู-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3อื่นๆ-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนทั้งหมด28138--166
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2พุทธ28138--166
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2อิสลาม-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2คริสต์-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2ซิกส์-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2พราหมณ์/ฮินดู-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2อื่นๆ-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนทั้งหมด248519--767
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4พุทธ248512--760
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4อิสลาม-5--5
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4คริสต์-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4ซิกส์-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4พราหมณ์/ฮินดู-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4อื่นๆ-2--2
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนทั้งหมด68102--170
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1พุทธ68102--170
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1อิสลาม-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1คริสต์-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1ซิกส์-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1พราหมณ์/ฮินดู-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1อื่นๆ-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนทั้งหมด119437--556
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1พุทธ118435--553
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1อิสลาม-2--2
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1คริสต์-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1ซิกส์-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1พราหมณ์/ฮินดู-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1อื่นๆ1---1
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนทั้งหมด34250--284
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1พุทธ34248--282
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1อิสลาม-2--2
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1คริสต์-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1ซิกส์-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1พราหมณ์/ฮินดู-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1อื่นๆ-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนทั้งหมด38237--275
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1พุทธ38231--269
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1อิสลาม-6--6
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1คริสต์-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1ซิกส์-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1พราหมณ์/ฮินดู-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1อื่นๆ-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนทั้งหมด108348315-771
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1พุทธ107345310-762
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1อิสลาม125-8
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1คริสต์-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1ซิกส์-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1พราหมณ์/ฮินดู-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1อื่นๆ-1--1
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนทั้งหมด59231--290
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1พุทธ56227--283
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1อิสลาม34--7
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1คริสต์-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1ซิกส์-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1พราหมณ์/ฮินดู-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1อื่นๆ-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนทั้งหมด22107--129
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1พุทธ21107--128
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1อิสลาม1---1
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1คริสต์-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1ซิกส์-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1พราหมณ์/ฮินดู-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1อื่นๆ-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนทั้งหมด44165--209
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2พุทธ43163--206
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2อิสลาม11--2
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2คริสต์-1--1
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2ซิกส์-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2พราหมณ์/ฮินดู-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2อื่นๆ-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนทั้งหมด103390--493
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2พุทธ102387--489
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2อิสลาม-1--1
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2คริสต์11--2
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2ซิกส์-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2พราหมณ์/ฮินดู-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2อื่นๆ-1--1
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนทั้งหมด95276--371
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2พุทธ95275--370
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2อิสลาม-1--1
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2คริสต์-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2ซิกส์-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2พราหมณ์/ฮินดู-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2อื่นๆ-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนทั้งหมด65235--300
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2พุทธ64233--297
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2อิสลาม1---1
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2คริสต์-2--2
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2ซิกส์-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2พราหมณ์/ฮินดู-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2อื่นๆ-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนทั้งหมด159601--760
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2พุทธ157592--749
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2อิสลาม16--7
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2คริสต์12--3
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2ซิกส์-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2พราหมณ์/ฮินดู-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2อื่นๆ-1--1
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนทั้งหมด100414269-783
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2พุทธ98408263-769
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2อิสลาม266-14
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2คริสต์-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2ซิกส์-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2พราหมณ์/ฮินดู-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2อื่นๆ-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนทั้งหมด56198--254
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2พุทธ56194--250
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2อิสลาม-2--2
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2คริสต์-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2ซิกส์-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2พราหมณ์/ฮินดู-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2อื่นๆ-2--2
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนทั้งหมด108328116-552
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2พุทธ108324113-545
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2อิสลาม-32-5
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2คริสต์-1--1
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2ซิกส์-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2พราหมณ์/ฮินดู-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2อื่นๆ--1-1
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนทั้งหมด1786--103
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4พุทธ1785--102
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4อิสลาม-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4คริสต์-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4ซิกส์-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4พราหมณ์/ฮินดู-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4อื่นๆ-1--1
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนทั้งหมด64421--485
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4พุทธ64417--481
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4อิสลาม-3--3
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4คริสต์-1--1
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4ซิกส์-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4พราหมณ์/ฮินดู-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4อื่นๆ-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนทั้งหมด81249--330
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4พุทธ80249--329
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4อิสลาม-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4คริสต์-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4ซิกส์-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4พราหมณ์/ฮินดู-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4อื่นๆ1---1
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4นักเรียนทั้งหมด47326--373
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4พุทธ47320--367
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4อิสลาม-4--4
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4คริสต์-2--2
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4ซิกส์-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4พราหมณ์/ฮินดู-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4อื่นๆ-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนทั้งหมด2083--103
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4พุทธ2080--100
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4อิสลาม-2--2
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4คริสต์-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4ซิกส์-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4พราหมณ์/ฮินดู-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4อื่นๆ-1--1
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนทั้งหมด106459436-1,001
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4พุทธ106453431-990
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4อิสลาม-53-8
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4คริสต์-11-2
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4ซิกส์-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4พราหมณ์/ฮินดู-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4อื่นๆ--1-1
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนทั้งหมด129433324-886
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2พุทธ128429324-881
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2อิสลาม13--4
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2คริสต์-1--1
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2ซิกส์-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2พราหมณ์/ฮินดู-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2อื่นๆ-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด76384187-647
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1พุทธ75382186-643
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1อิสลาม-1--1
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1คริสต์11--2
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1ซิกส์-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1อื่นๆ--1-1
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด98247--345
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1พุทธ98239--337
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1อิสลาม-5--5
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1คริสต์-3--3
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1ซิกส์-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1อื่นๆ-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนทั้งหมด70293--363
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3พุทธ70289--359
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3อิสลาม-2--2
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3คริสต์-2--2
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3ซิกส์-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3พราหมณ์/ฮินดู-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3อื่นๆ-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนทั้งหมด70179--249
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3พุทธ70177--247
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3อิสลาม-1--1
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3คริสต์-1--1
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3ซิกส์-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3พราหมณ์/ฮินดู-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3อื่นๆ-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนทั้งหมด1801,207612-1,999
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3พุทธ105765455-1,325
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3อิสลาม74428151-653
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3คริสต์1106-17
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3ซิกส์-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3พราหมณ์/ฮินดู-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3อื่นๆ-4--4
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนทั้งหมด51161--212
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3พุทธ47160--207
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3อิสลาม21--3
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3คริสต์2---2
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3ซิกส์-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3พราหมณ์/ฮินดู-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3อื่นๆ-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนทั้งหมด83365--448
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3พุทธ82362--444
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3อิสลาม12--3
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3คริสต์-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3ซิกส์-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3พราหมณ์/ฮินดู-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3อื่นๆ-1--1
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนทั้งหมด1791,530709-2,418
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3พุทธ1781,505699-2,382
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3อิสลาม1127-20
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3คริสต์-103-13
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3ซิกส์-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3พราหมณ์/ฮินดู-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3อื่นๆ-3--3
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2นักเรียนทั้งหมด78140--218
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2พุทธ74137--211
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2อิสลาม41--5
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2คริสต์-1--1
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2ซิกส์-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2พราหมณ์/ฮินดู-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2อื่นๆ-1--1
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด85237250-572
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1พุทธ84233248-565
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1อิสลาม132-6
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1คริสต์-1--1
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1ซิกส์-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1อื่นๆ-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนทั้งหมด110366259-735
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2พุทธ106362258-726
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2อิสลาม43--7
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2คริสต์--1-1
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2ซิกส์-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2พราหมณ์/ฮินดู-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2อื่นๆ-1--1
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด38126--164
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1พุทธ37120--157
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1อิสลาม-2--2
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1คริสต์-2--2
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ซิกส์-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1อื่นๆ12--3
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด121240175-536
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1พุทธ121239173-533
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1อิสลาม-12-3
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1คริสต์-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1ซิกส์-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1อื่นๆ-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด161593375-1,129
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1พุทธ154587369-1,110
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1อิสลาม566-17
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1คริสต์2---2
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ซิกส์-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1อื่นๆ-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนทั้งหมด321802247-1,370
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2พุทธ314788243-1,345
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2อิสลาม6103-19
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2คริสต์12--3
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2ซิกส์-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2พราหมณ์/ฮินดู-21-3
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2อื่นๆ-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด37128--165
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1พุทธ37128--165
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1อิสลาม-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1คริสต์-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1ซิกส์-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1อื่นๆ-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด83197--280
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1พุทธ81196--277
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1อิสลาม11--2
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1คริสต์1---1
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1ซิกส์-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1อื่นๆ-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนทั้งหมด98374239-711
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2พุทธ98370237-705
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2อิสลาม-42-6
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2คริสต์-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2ซิกส์-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2พราหมณ์/ฮินดู-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2อื่นๆ-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3นักเรียนทั้งหมด141728292-1,161
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3พุทธ135716290-1,141
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3อิสลาม26--8
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3คริสต์122-5
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3ซิกส์-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3พราหมณ์/ฮินดู-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3อื่นๆ34--7
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด182592--774
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1พุทธ180580--760
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1อิสลาม210--12
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1คริสต์-1--1
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1ซิกส์-1--1
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1อื่นๆ-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนทั้งหมด94199--293
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1พุทธ94199--293
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1อิสลาม-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1คริสต์-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1ซิกส์-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1อื่นๆ-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนทั้งหมด48144--192
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2พุทธ48144--192
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2อิสลาม-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2คริสต์-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2ซิกส์-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2พราหมณ์/ฮินดู-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2อื่นๆ-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนทั้งหมด87174--261
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2พุทธ87170--257
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2อิสลาม-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2คริสต์-2--2
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2ซิกส์-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2พราหมณ์/ฮินดู-1--1
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2อื่นๆ-1--1
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----


ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Version.2022.1.KAOPUNHOT