ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชบ.๓
บ้านเนินตอง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก20030068
PERCODE 6 หลัก80225
กระทรวง 10 หลัก1020080225
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเนินตอง
ชื่อ (อังกฤษ)Bannerntong
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองขาม
อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์20230
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์954036321
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์http://sites.google.com/pracharath.ac.th/bannoentong
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.12562858
Longitude
101.0689911

18 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน