ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชบ.๓
บ้านชากนอก
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก20030031
PERCODE 6 หลัก80071
กระทรวง 10 หลัก1020080071
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านชากนอก
ชื่อ (อังกฤษ)Banchaknok
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลห้วยใหญ่
อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์20150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์38077139
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
12.87939437
Longitude
100.9307658

22 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน