ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชบ.๓
บ้านบ่อวิน
โรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก20030044
PERCODE 6 หลัก80218
กระทรวง 10 หลัก1020080218
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบ่อวิน
ชื่อ (อังกฤษ)Banbowin
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ่อวิน
อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์20230
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์38345226
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์www.banbowin.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.050011
Longitude
101.065289

21 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน