ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชบ.๓
บ้านโค้งดารา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก20030066
PERCODE 6 หลัก80223
กระทรวง 10 หลัก1020080223
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโค้งดารา
ชื่อ (อังกฤษ)Bankongdara
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองขาม
อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์20110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์38065748
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.164033
Longitude
101.071954

35 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน