ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชบ.๓
บ้านเขาดิน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก20030065
PERCODE 6 หลัก80221
กระทรวง 10 หลัก1020080221
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเขาดิน
ชื่อ (อังกฤษ)Bankhaodin
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองขาม
อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์20230
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์038-338233
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.13897067
Longitude
101.0025505

22 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน